Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Getting Started With Your Server Using Parallels Small Business Panel

This guide will assist you in getting started with your server running the Parallels Small Business Panel.

NOTE: The PDF format guide requires Adobe Acrobat Reader to open and print. You can download Adobe Acrobat Reader at Adobe's website.

Getting Started With the Parallels Small Business Panel.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.