Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Getting Support for Your Incorporation Services Application

Once you've submitted your INCME application, it can take up to 30 days for your documents to be approved and filed with the state. This is because each state has its own processing time. You can check the status of your application by visiting Incorporation Services.

NOTE: Any pending Incorporation Services applications need to be completed prior to September 7, 2011. Applications not filed before the deadline will be canceled and refunded to the account the service was purchased in.

For non-status related questions about your application, contact INCME support directly at (866) 330-9049 during business hours, 8 a.m. to 8 p.m. Eastern Standard Time.

The information provided here is not intended as legal or financial advice, and should not be construed as such. For legal advice, please contact an attorney; for financial advice, contact a qualified financial service professional.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.