Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Gửi email


Thử nghiệm tài khoản email của bạn từ một thiết bị bạn chọn hay Webmail. Ví dụ này sẽ sử dụng Webmail.

 1. Đăng nhập vào Webmail bằng cách sử dụng địa chỉ email và mật khẩu của bạn. (Tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây.)
 2. Nhấp vào Soạn thảo để mở một email mới.
  Nhấp vào Soạn thảo
 3. Nhập địa chỉ email cá nhân, một tiêu đề và nội dung email, chẳng hạn như "thử nghiệm" và nội dung email chẳng hạn như "thử email”.
  Nhấp vào Soạn thảo
 4. Bạn hãy nhấp vào Gửi.
  Nhấp vào Soạn thảo
 5. Kiểm tra email thử nghiệm trong hộp thư đến của email khác và trả lời email này.

Bạn sẽ thấy email gốc trong thư mục Đã gửi và phản hồi email trong hộp thư đến của bạn. Bạn đã xác minh thành công mình có thể gửi và nhận email.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.