Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Gửi lại email xác nhận chuyển của tôi

Khi bạn mua một chuyển miền từ GoDaddy, chúng tôi gửi một email xác nhận đến địa chỉ email quản trị trên miền. Bạn sẽ cần email để xác nhận chuyển miền của mình. Bạn có thể gửi lại email xác nhận chuyển đến địa chỉ email quản trị vào bất kỳ lúc nào.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Từ menu Miền, bạn hãy chọn Chuyển miền:
    chọn chuyển từ menu miền
  3. Bên dưới đầu trang Đang chờ Chuyển , bạn hãy chọn Chuyển ra.
    chuyển vào hay ra
  4. Chọn hộp kiểm kế bên (các) miền bạn muốn gửi lại email. Hay nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả
  5. Hãy chọn Gửi lại Email.

Bạn sẽ thấy một thông báo "Gửi lại Email đã gửi" báo cho bạn biết rằng email đã được gửi lại đến địa chỉ email quản trị trên tên miền.

Bước có liên quan

Thông tin thêm

  • Bạn cũng có thể di chuyển trang WordPressemail Microsoft 365 của bạn sang GoDaddy để quản lý sự hiện diện trực tuyến của bạn trong một tài khoản duy nhất.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.