Gửi thư soạn theo biểu mẫu bằng máy chủ chuyển tiếp SMTP

Nếu bạn muốn sử dụng website của mình để gửi thư soạn theo biểu mẫu, chẳng hạn như các yêu cầu gửi qua biểu mẫu liên hệ, bạn sẽ cần kết nối với máy chủ chuyển tiếp thư của chúng tôi.

Việc gửi thư qua các nhà cung cấp khác sẽ không được phép, vì vậy bạn sẽ cần sử dụng các cài đặt sau:

Cổng: 25
Xác thực SMTP: Sai hoặc không có
SSL hoặc kết nối bảo mật: Không có
Máy chủ: Máy chủ chuyển tiếp bạn cần sử dụng phụ thuộc vào loại dịch vụ lưu trữ và tập lệnh bạn sử dụng. Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?

Linux (cPanel)

Sử dụng localhost trừ phi:

  • Bạn sử dụng tập lệnh PHP và hàm mail().
  • Bạn sử dụng tập lệnh Perl và nhị phân /usr/lib/sendmail.

Trong những trường hợp đó, bạn không cần chỉ định máy chủ chuyển tiếp.

Windows (Plesk)

Sử dụng relay-hosting.secureserver.net trừ phi bạn sử dụng tập lệnh PHP và hàm mail(), trong trường hợp đó, bạn không cần chỉ định máy chủ chuyển tiếp.

WordPress được quản lý

Sử dụng relay-hosting.secureserver.net trừ phi:

  • Bạn sử dụng tập lệnh PHP và hàm mail().
  • Bạn sử dụng tập lệnh Perl và nhị phân /usr/lib/sendmail.

Trong những trường hợp đó, bạn không cần chỉ định máy chủ chuyển tiếp.

Web/Classic (Hosting Control Panel)

Sử dụng relay-hosting.secureserver.net trừ phi:

  • Bạn sử dụng tập lệnh PHP và hàm mail().
  • Bạn sử dụng tập lệnh Perl và nhị phân /usr/lib/sendmail.

Trong những trường hợp đó, bạn không cần chỉ định máy chủ chuyển tiếp.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.