Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giá bán buôn cho Đại lý Cơ bản & Chuyên nghiệp

Giá bán buôn là mức giá tối thiểu mà bạn có thể cung cấp cho các sản phẩm hoặc dịch vụ với tư cách là Đại lý cơ bản hoặc Đại lý chuyên nghiệp của GoDaddy. Bạn xác định giá bán lẻ cho khách hàng và phần chênh lệch là hoa hồng của bạn.

Gói đại lý mà bạn mua sẽ xác định mức giá bán buôn của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Chương trình đại lý Trang .

Giá bán buôn tên miền (mỗi năm)
TLD Đại lý cơ bản Đại lý chuyên nghiệp
.ca $ 13,35 $ 11,65
.co $ 32,99 $ 28,59
.co.in $ 5,69 $ 5,43
.co.uk $ 8,40 $ 7,90
.com $ 11,29 $ 9,99
.com.au $ 11,81 $ 10,31
.eu $ 7,83 $ 6,83
.in $ 7,30 $ 6,96
.mx $ 34,35 $ 33,35
.net $ 12,52 $ 11,52
.org $ 13,58 $ 12,58
.us $ 12,50 $ 11,50

Giá bán buôn sản phẩm (mỗi năm)
Sản phẩm Đại lý cơ bản Đại lý chuyên nghiệp
Email chuyên nghiệp 2,01 USD / tháng Cá nhân - 2,52 USD / tháng Nhóm 1,61 USD / tháng Cá nhân - 2,12 USD / tháng Nhóm
Microsoft 365 4,53 USD / tháng Thiết yếu - 12,06 USD / tháng Chuyên nghiệp 4,29 USD / tháng Thiết yếu - 11,42 USD / tháng Chuyên nghiệp
Tiếp thị qua email® 8,15 USD / tháng Gói cho người mới bắt đầu (5.000 email mỗi tháng) - Gói chuyên nghiệp 23,66 USD / tháng (50.000 email mỗi tháng) 7,15 USD / tháng Gói cho người mới bắt đầu (5.000 email mỗi tháng) - Gói chuyên nghiệp 20,66 USD / tháng (50.000 email mỗi tháng)
Chứng nhận SSL Bắt đầu từ $ 36,73 (Thông thường) Bắt đầu từ $ 31,73 (Thông thường)
Trình dựng website 4,73 USD / tháng Cá nhân - 11,94 USD / tháng Doanh nghiệp cộng thêm 4,13 USD / tháng Cá nhân - 10,44 USD / tháng Doanh nghiệp cộng thêm
Bảo mật website 5,03 USD / tháng Thông thường - 25,21 USD / tháng Đặc biệt 4,43 USD / tháng Thông thường - 22,21 USD / tháng Đặc biệt
Dịch vụ lưu trữ Linux 1,24 USD / tháng Khởi đầu - 13,37 USD / tháng Cốt yếu 1,14 USD / tháng Khởi đầu - 12,62 USD / tháng Cốt yếu
Web Hosting Plus 23,90 USD / tháng Khởi chạy - 82,44 USD / tháng Mở rộng $ 20,90 / tháng Khởi chạy - $ 72,44 / tháng Mở rộng
WordPress được quản lý 8,01 USD / tháng Cơ bản - 15,67 USD / tháng Cơ bản 7,01 USD / tháng Cơ bản - 13,67 USD / tháng Cơ bản

Xem thêm thông tin