Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Gia hạn chứng nhận SSL

Khi chứng nhậnSSL chứng nhận của bạn không được đặt tự động gia hạn, bạn có thời hạn 90 ngày để mua điểm tín dụng gia hạn và áp dụng điểm tín dụng này cho chứng nhận. Khoảng thời gian này kéo dài từ 60 ngày trước ngày hết hạn đến 30 ngày sau ngày hết hạn.

Cảnh báo: Nếu bạn chưa gia hạn xong trước ngày chứng nhận hết hạn, website của bạn sẽ hiển thị thông báo lỗi và khách truy cập sẽ không thể truy cập được.

Nếu bạn đang sử dụng chứng nhận Thông thường (DV) với miền chính cho tài khoản của bạn và bạn đã đặt để chứng nhận tự động gia hạn thì bạn không cần thao tác thêm. Hoạt động gia hạn chứng nhận SSL của bạn được thực hiện hoàn toàn tự động.

Với tất cả chứng nhận khác, bao gồm cả chứng nhận cho miền tiện ích, vui lòng làm theo các bước sau.

  1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Chọn Chứng nhận SSL và thực hiện một trong các cách sau đối với chứng nhận bạn muốn gia hạn:
    • Nếu hoạt động thanh toán gia hạn của bạn đã hoàn tất, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
    • Nếu bạn không có tự động gia hạn, chọn Gia hạn. Nếu bạn có tự động gia hạn, chọn Gia hạn ngay.
  3. Chọn chứng nhận bạn muốn gia hạn, chọn Tiếp tục đến Giỏ hàng và hoàn tất giao dịch gia hạn.

Nếu đây là miền chính và trang của bạn được lưu trữ với chúng tôi thì bạn đã hoàn tất! Chúng tôi sẽ cài đặt chứng nhận được gia hạn cho bạn. Nếu trang của bạn được lưu trữ với một bên thứ ba hoặc bạn gia hạn miền tiện ích, bạn cần cài đặt chứng nhận được gia hạn. Để được trợ giúp, hãy xem Yêu cầu chứng nhận SSL và tìm hiểu cách cài đặt chứng nhận này (nếu bạn chưa biết gì về SSL, vui lòng bắt đầu ở đây).

Thông tin thêm