Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Gia hạn miền GoDaddy đã hết hạn của tôi

Giờ khi miền của GoDaddy đã hết hạn, bạn hãy gia hạn và thanh toán các khoản phí mua lại đang áp dụng.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Lọc xem các miền của bạn bằng cách chọn Hết hạn ở phía trên danh sách miền, rồi chọn Đã hết hạn.
    xem miền đã hết hạn
  3. Đánh dấu vào ô kế bên (các) miền mà bạn sẽ gia hạn. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả.
  4. Chọn cài đặt gia hạn của bạn, rồi chọn Thanh toán để hoàn tất quá trình thanh toán.

Lưu ý: Bạn đã làm theo những bước này mà vẫn không thấy miền trong danh sách? Có thể miền của bạn đã quá thời gian gia hạn hoặc mua lại trong lịch trình sau khi miền hết hạn.

Các bước liên quan

Thông tin thêm

  • Một số miền có thể có các yêu cầu đặc biệt cho việc khôi phục sau khi hết hạn.
  • Do các quy định của GDPR, chúng tôi không thể khôi phục miền khi tài khoản GoDaddy đã bị đóng.