Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Gia hạn chứng nhận SSL của bạn

Gia hạn SSL của bạn là một quy trình nhiều bước khác nhau phụ thuộc vào loại chứng nhận của bạn và nơi bạn lưu trữ website của bạn. Thậm chí nếu SSL của bạn đã được tự động gia hạn, bạn vẫn phải áp dụng tín dụng gia hạn và hoàn thành yêu cầu gia hạn thông qua tài khoản của bạn.

Bạn có thể mua và áp dụng gia hạn SSL trong một khoảng thời gian gia hạn 90 ngày: 60 ngày trước ngày hết hạn cho đến hết 30 ngày sau ngày hết hạn.

Ví dụ, nếu chứng nhận của bạn hết hạn vào ngày 15 tháng 6, bạn phải mua và áp dụng tín dụng gia hạn trong khoảng thời gian từ 15 tháng tư đến 15 tháng 7.

Sau khi bạn mua tín dụng gia hạn hoặc SSL của bạn tự động gia hạn, bạn phải áp dụng điểm tín dụng cho SSL sắp hết hạn của bạn và hoàn thành yêu cầu gia hạn. Nếu SSL hết hạn và bạn không hoàn thành yêu cầu gia hạn trong khoảng thời gian gia hạn 90 ngày, website được bảo mật trước đó sẽ hiển thị một thông báo lỗi.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, bạn có thể gia hạn chứng nhận SSL cho tối đa 3 năm.

Để gia hạn chứng nhận SSL của bạn

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản của bạn.
 2. Nhấp Chứng nhận SSL.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để mua một tín dụng gia hạn, hãy nhấp vào Gia hạn, và sau đó nhấp Thanh toán. Hoàn thành giao dịch để gia hạn, và sau đó quay lại danh sách các tên gọi chung của bạn.
  • Nếu hóa đơn cho việc gia hạn của bạn đã hoàn thành, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
 4. Nhấp Khởi chạy cho chứng nhận mà bạn muốn gia hạn.
 5. Chọn một tùy chọn mà bạn muốn sử dụng để yêu cầu chứng nhận được gia hạn của bạn, sau đó nhấp vào Yêu cầu chứng nhận.

Các bước bổ sung mà chúng tôi yêu cầu hiển thị trên trang này.

Sau khi chứng nhận SSL được gia hạn của bạn được phát hành, hãy cài đặt chứng nhận vào website của bạn:

 • Nếu bạn đã chọn một miền lưu trữ với chúng tôi khi bạn yêu cầu gia hạn, chúng tôi tự động cài đặt chứng nhận của bạn.
 • Nếu bạn đã cung cấp một CSR (yêu cầu xác thực chứng nhận), hãy kiểm tra email chúng tôi gửi cho bạn để có thêm thông tin về cài đặt chứng nhận được gia hạn trên máy chủ của bạn. Bạn cần phải tải về và cài đặt cả hai tập tin chứng nhận. Hãy xem Cài đặt SSL: Hướng dẫn máy chủ để có hướng dẫn cài đặt.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.