Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Gia hạn thủ công

Trong Trình quản lý miền, bạn có thể gia hạn tên miền bằng tay bất cứ lúc nào.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Bên cạnh Miền, nhấp Quản lý.

Quy trình bạn dùng sẽ thay đổi theo số lượng miền trong tài khoản của bạn:

6 miền trở xuống

  1. Chọn tên miền bạn muốn sử dụng, bấm vào Biểu tượng văn bản (Cài đặt) và chọn Cài đặt miền.
  2. Bấm vào Renew, chọn việc cài đặt được gia hạn và hoàn tất qui trình thanh toán.

Hơn 6 miền (tức là, 7 trở lên)

  1. Chọn tên miền bạn muốn sử dụng.
  2. Từ nút Gia hạn, chọn Gia hạn miền.
  3. Chọn việc cài đặt được gia hạn và hoàn tất qui trình thanh toán.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.