Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Gia hạn thủ công sản phẩm hoặc dịch vụ

Dưới đây là cách gia hạn thủ công sản phẩm bất cứ lúc nào, kể cả khi đã đặt thành tự động gia hạn.

Sản phẩm tự động gia hạn theo thời hạn ở lần gia hạn thủ công gần nhất, không theo thời hạn đăng ký ban đầu. Quy tắc này cũng áp dụng cho các miền được gia hạn thủ công sau ngày 16 tháng 7 năm 2020. Ví dụ: nếu miền được gia hạn thủ công sau ngày 16 tháng 7 năm 2020 với thời hạn 3 năm, miền sẽ tự động gia hạn tiếp 3 năm sau đó. Để biết đầy đủ chi tiết, xem Thỏa thuận đăng ký tên miền của chúng tôi.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang Gia hạn & thanh toán. Nếu bạn chưa đăng nhập, bạn sẽ được nhắc cần đăng nhập.
  2. Đánh dấu vào hộp để chọn sản phẩm bạn muốn gia hạn, rồi nhấp vào Thêm vào giỏ.
    Biểu tượng thêm vào giỏ được đánh dấu.
  3. Hoàn thành mua sản phẩm.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.