Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Gia hạn thủ công sản phẩm hoặc dịch vụ

Bạn có thể gia hạn sản phẩm theo cách thủ công bất kỳ lúc nào.

  1. Trong trình quản lý tài khoản, nhấp vào Cài đặt tài khoản rồi nhấp vào Gia hạn & lập hóa đơn.
  2. Chọn sản phẩm bạn muốn gia hạn rồi nhấp vào Gia hạn ngay.
  3. Hoàn thành mua sản phẩm.

Thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán mà bạn chọn phải còn hợp lệ.

Lưu ý: Nếu bạn muốn đảm bảo sản phẩm của mình gia hạn vào ngày hết hạn, bạn có thể bật tự động gia hạn.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.