Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giải nén các tập tin trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Làm theo các bước sau để trích xuất tập tin .tar, .gz hoặc .zip sau khi tải tập tin đó lên tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn.

Lưu ý: Các định dạng nén khác có thể không được hỗ trợ. Để kiểm tra, hãy xem tài liệu về cPanel .

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
  nhấp vào quản lý
 3. Ở góc trên cùng bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn Trình quản lý tập tin .
  chọn trình quản lý tập tin
 4. Trong Trình quản lý tập tin cPanel, điều hướng đến thư mục mà tập tin được lưu trữ.
 5. Chọn tập tin, rồi nhấp vào Trích xuất trong thanh tác vụ.

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể trích xuất một tập tin tại một thời điểm.

 6. (Tùy chọn) Nhập vị trí bạn muốn trích xuất tập tin. Nếu bạn không nhập vị trí ở đây, tập tin sẽ được trích xuất vào thư mục / home cho tài khoản. Nếu bạn nhập một vị trí mới , cPanel sẽ tạo vị trí đó.
 7. Nhấp vào Giải nén tập tin . Tập tin được trích xuất vào thư mục / home , hoặc đến vị trí bạn đã chỉ định.

Xem thêm thông tin