Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Giải thích lý do chặn: Bị đánh dấu là thư rác

GoDaddy Email Marketing duy trì vòng phản hồi với nhiều nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) để được cảnh báo mỗi khi người nhận nhấp vào nút Thư rác trong hộp thư đến đối với email của bạn. Người nhận này sẽ bị chặn ngay khỏi những người đăng ký đang hoạt động của bạn khi họ nhấp vào nút này.

Mỗi khi có người nhận nhấp vào nút này, cả ISP và GoDaddy Email Marketing đều ghi chú lại. Việc này ảnh hưởng tiêu cực đến việc gửi thư của bạn, cũng như đến khả năng đảm bảo gửi thư chính xác cho mọi người gửi của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi rất coi trọng vấn đề này.

Nếu nhận được quá nhiều khiếu nại, bạn có nguy cơ bị gián đoạn dịch vụ hoặc treo tài khoản. Theo các biện pháp tốt nhất của ngành, "quá nhiều" nghĩa là hơn 1 khiếu nại thư rác cho mỗi 1.000 email gửi đi. Chúng tôi hiểu rõ rằng các loại email khác nhau sẽ nhận được các loại phản hồi khác nhau nhưng đây là một quy tắc kinh nghiệm hay cần ghi nhớ.

Xem thêm thông tin