Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giảm cấp bảo vệ miền của tôi

Giảm cấp bảo vệ miền để xóa bảo mật bổ sung trên miền của bạn. Việc giảm cấp bảo vệ miền của bạn sẽ xóa bảo mật bổ sung chống tin tặc và gia hạn không thành công. Chi tiết liên hệ của bạn sẽ vẫn được thay thế bằng chi tiết proxy từ nhà cung cấp dịch vụ quyền riêng tư, Domains By Proxy® tại Cơ quan đăng ký và trên thư mục WHOIS của GoDaddy.

  1. Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Nhấp vào ô kế bên (các) miền bạn sẽ giảm cấp. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả.
  3. Chọn Quyền sở hữu > Giảm cấp Bảo vệ Miền.
    giảm cấp bảo vệ miền
  4. Xem lại các tùy chọn giảm cấp khả dụng và chọn gói bạn muốn.
  5. Chọn Xác nhận.
  6. Chọn hộp kế bên Vâng, tôi đồng ý xóa Bảo vệ Miền cho (các miền) đã chọn rồi chọn Tiếp tục.
  7. Xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ gửi mã xác minh qua SMS hoặc ứng dụng trình xác thực nếu bạn đã bật xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 72 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký của bạn.
  8. Vui lòng nhập mã xác minh và chọnXác minh.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công một khi các thay đổi đã được chấp nhận. Có thể mất đến 90 phút để các thay đổi này có hiệu lực.

Các bước liên quan

Nhiều thông tin hơn