Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Giao diện WordPress của GoDaddy

GoDaddy đã phát triển một số giao diện nguồn mở cho WordPress mà tương thích với Gutenberg (trình chỉnh sửa khối)! Mỗi giao diện này có trang thông tin riêng có chứa bản xem trước của giao diện, liên kết tải xuống và các bài đánh giá. Bên dưới, bạn cũng sẽ tìm thấy một liên kết đến diễn đàn hỗ trợ cho từng giao diện này.

Activation

Xem chi tiết Diễn đàn hỗ trợ

Ascension

Xem chi tiết Diễn đàn hỗ trợ

Escapade

Xem chi tiết Diễn đàn hỗ trợ

Tiếp tục

Xem chi tiết Diễn đàn hỗ trợ

Lyrical

Xem chi tiết Diễn đàn hỗ trợ

Phút

Xem chi tiết Diễn đàn hỗ trợ

Primer

Xem chi tiết Diễn đàn hỗ trợ

Scribbles

Xem chi tiết Diễn đàn hỗ trợ

Stout

Xem chi tiết Diễn đàn hỗ trợ

Kiểu Uptown

Xem chi tiết Diễn đàn hỗ trợ

Velux

Xem chi tiết Diễn đàn hỗ trợ

Xem thêm thông tin