Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Giao đơn hàng

Chúc mừng bạn đã bán được hàng! Giờ bạn có thể thực hiện và giao đơn hàng.

Lưu ý: Các hướng dẫn này chỉ hoạt động cho các đơn hàng được đặt trên cửa hàng của website của bạn. Các đơn hàng được đặt trên Chợ điện tử được kết nối (ví dụ như Amazon, eBay, Etsy...) sẽ cần sử dụng các phương pháp giao hàng của chợ điện tử đó.

Nếu bạn cần một bản ghi về số theo dõi, vui lòng truy cập Cửa hàng > Đơn hàng. Vui lòng mở đơn hàng và chọn Thực hiện đơn hàng. Bạn sẽ có chỗ để nhập số theo dõi ở đó.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn xuống Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website hoặc cửa hàng của bạn.
 3. Từ Bảng điều khiển, mở các sản phẩm của bạn:
  • Trong Website Builder, vui lòng truy cập Cửa hàng và chọn Đơn hàng.
  • Trong Cửa hàng trực tuyến bản Đặc biệt, vui lòng chọn Bán hàng và chọn Đơn hàng.
 4. Chọn một số đơn hàng đã thanh toán rồi mở ra.
 5. Chọn Tạo nhãn giao hàng để đăng ký hoặc đăng nhập vào Shippo.
 6. Lưu ý: Shippo chỉ khả dụng cho khách hàng ở Hoa kỳ và sử dụng đô la làm tiền tệ. Shippo cũng không xác định chi phí giao hàng. Bạn cần phải thêm chi phí giao hàng cho sản phẩm của mình.

 7. Chọn Tạo nhãn.
 8. Lưu ý: Nếu đơn hàng mới không hiển thị trong danh sách của Shippo, bạn hãy dùng liên kết Đồng bộ hóa đơn hàng ở góc trên bên phải. Nếu đơn hàng mới vẫn không hiển thị, hãy làm mới trình duyệt. Ngoài ra, nếu Shippo phải tách đơn hàng để giao nhiều lần, tùy chọn về nhãn sẽ không hiển thị.

 9. Nhập Hãng vận tảiSố theo dõi.
  Nhập thông tin theo dõi và thực hiện đơn hàng
 10. Chọn Gửi. Đơn hàng của bạn giờ đây đã được thực hiện, khách hàng sẽ nhận được email thông báo khi đơn hàng được giao.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

 • Quản lý phương thức thanh toán để khách hàng có thể mua sản phẩm của bạn.
 • Tiếp cận khách hàng toàn cầu với các lựa chọn về phương thức vận chuyển.
 • Nếu muốn hủy nhãn giao hàng của bạn, bạn sẽ cần lấy hoàn tiền. Vui lòng xem bài viết của Shippo để trợ giúp thêm cho bạn.
 • Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ giao hàng của riêng mình, vui lòng truy cập Cửa hàng > Đơn hàng. Vui lòng mở đơn hàng và chọn Thực hiện đơn hàng. Nhập số theo dõi ở đó.