Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Giới hạn lưu lượng truy cập

Thay vì phải đo băng thông, tài khoản WordPress được quản lý của bạn sẽ hỗ trợ một lượng khách truy cập nhất định trên mỗi tháng, tùy vào loại gói mà bạn đang dùng:

Gói Số lượng trang Khách truy cập không trùng lặp
Cơ bản 1 25.000
Cao cấp 1 100.000
Cốt yếu 2 400.000
Pro 1 1 100.000
Pro 5 5 200.000
Pro 10 10 500.000
Pro 25 25 1.000.000
Pro 50
(Phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ để mua)
50 2.000.000

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.