Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Giới hạn tài khoản email

Cảnh báo: Những giới hạn này chỉ áp dụng cho Email trong không gian làm việc. Để biết các giới hạn khác, hãy xem Giới hạn của Office 365 hoặc Giới hạn của email máy chủ.

Giới hạn sau áp dụng cho các tài khoản Email trong không gian làm việc:

 • Kích cỡ thư đến — Mỗi thư email bạn nhận được có giới hạn 30 MB, bao gồm cả tập tin đính kèm có tổng giới hạn là 20 MB. Máy chủ thư đến sẽ từ chối các thư có dung lượng lớn hơn 30 MB và gửi thư báo trả lại cho người gửi. Không giới hạn số lượng thư email bạn có thể nhận nhưng bạn không nên lưu quá 20.000 thư trong hộp thư đến vì số lượng quá lớn có thể làm giảm hiệu suất hoạt động.
 • Kích cỡ thư đi (Chuyển tiếp SMTP) — Mỗi thư email bạn gửi bằng SMTP có giới hạn 30 MB, bao gồm cả tập tin đính kèm có tổng giới hạn là 20 MB. Máy chủ thư đi sẽ từ chối các thư lớn hơn 30 MB và bạn sẽ nhận được thông báo.

  Lưu ý: Máy chủ thư đến có thể có giới hạn kích cỡ khác. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ thư và ISP sẽ từ chối thư vượt quá 5-10 MB.

 • Chuyển tiếp SMTP — Chuyển tiếp SMTP cho phép bạn gửi email qua các máy chủ của chúng tôi bằng ứng dụng khách bên thứ ba, như Microsoft Outlook®. Để ngăn chặn thư rác, chúng tôi giới hạn số lượt chuyển tiếp SMTP cho các tài khoản email của mình ở mức 250 lượt/ngày. Do đó, mỗi ngày bạn có thể gửi 250 email từ địa chỉ email của mình.
 • Số email cho mỗi thư mục — Không có thư mục nào được vượt quá 330.000 email. Nếu bạn sử dụng IMAP với ứng dụng khách email như Outlook® thì không có thư mục nào được vượt quá 25.000 email.
 • Thư mục - Một tài khoản không được có nhiều hơn 2.000 thư mục.
 • Thư báo đã gửi thư — Để ngăn thư rác, chúng tôi giới hạn số lượng người nhận email mà bạn có thể gửi thư ở mức 500 người nhận/ngày. Giới hạn gửi là 200 người nhận/phút và 300 người nhận/giờ. Mọi danh sách gửi được mở rộng theo danh sách người nhận thực tế và mọi địa chỉ trùng lặp trong từng email sẽ được loại bỏ. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Kích cỡ thư đi — Giới hạn mỗi thư email là 30 MB, bao gồm cả tập tin đính kèm. Nghĩa là thư không được vượt quá 30 MB, bao gồm cả kích cỡ của tập tin đính kèm. Giới hạn kích cỡ tổng của các tập tin đính kèm là 20 MB.
 • Số lượng địa chỉMỗi thư email có giới hạn là 100 địa chỉ. 100 địa chỉ này có thể được đưa vào trong các trường Đến, CC và BCC. Nếu có nhiều hơn 100 địa chỉ, cửa sổ Soạn thư sẽ hiển thị lỗi và thư sẽ không được gửi. Bạn phải sửa đổi danh sách người nhận rồi gửi lại thư.

  Số lượng người nhận: Email trên web mở rộng mọi danh sách gửi và bí danh theo người nhận thực tế. Mọi địa chỉ trùng lặp trong các trường Đến, CC và BCC đều bị loại bỏ.
 • Xem GoDaddy Email Marketing để biết cách gửi các thư lớn

 • Sổ địa chỉ — Bạn có thể thêm tới 10.000 liên hệ vào Sổ địa chỉ.
 • Nhập sổ địa chỉ — Mỗi lần, bạn có thể nhập tới 2.000 liên hệ vào Sổ địa chỉ.
 • Danh sách gửi — Bạn có thể thêm tối đa 100 liên hệ vào một danh sách gửi.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.