Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Giới hạn về chỉnh sửa tập tin

Tin tặc thường hay khai thác và phá hoại các trang WordPress. Vì thế bảo mật trở thành ưu tiên hàng đầu đối với tất cả những người sử dụng WordPress. Để bảo vệ các tài khoản WordPress được quản lý khỏi tin tặc một cách tốt nhất có thể, chúng tôi áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt về bảo mật đối với các tập tin có thể chỉnh sửa.

Tính năng này có nghĩa là bạn chỉ có thể chỉnh sửa những thư mục và tập tin sau trên tài khoản WordPress được quản lý:

  • /wp-content
  • wp-config.php
  • .htaccess
  • favicon.ico

Bạn cũng có thể chỉnh sửa bất kỳ thư mục hoặc tập tin nào do bạn tự tải lên, chẳng hạn như tập tin php.ini.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.