Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu miền .be

Tên miền cấp cao nhất theo mã nước .be (ccTLD) là phần mở rộng đại diện cho nước Bỉ.

Lưu ý: Tên miền có thể bao gồm từ 3 đến 63 ký tự, trong đó có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ở đầu hoặc ở cuối tên miền). Bạn không thể đăng ký tên miền chứa các ký tự đặc biệt như & và #.

Tính năng Khả dụng
Những ai có thể đăng ký miền .be? Bất kỳ ai
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới1
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới2
DNSSEC Được hỗ trợ
Chuyển miền sang GoDaddy Không hỗ trợ
Chuyển miền đi Chi tiết bên dưới3
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Chi tiết bên dưới4
Cập nhật liên hệ Chi tiết bên dưới5
IDN Không hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Xem bên dưới6
Cơ quan đăng ký DNS.be

Chi tiết

1 Những giới hạn trong việc gia hạn

Tên miền .be cần được gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn cài đặt để tên miền được gia hạn tự động hay thủ công. Chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động vào ngày đầu tiên của tháng trước thời điểm hết hạn tên miền. Nếu lần thử này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào ngày mùng 10 và thử lại lần nữa vào ngày 20 của tháng đó.

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tự động cho tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày 20 của tháng trước ngày hết hạn, bạn có thể tìm cách khôi phục miền đó và sẽ phải chịu phí. Hãy xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để được hướng dẫn.

Ví dụ: Tên miền .be của bạn hết hạn vào ngày 10/10. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công vào ngày 20 tháng 9. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày mùng 1 tháng 9, mùng 10 tháng 9 và 20 tháng 9.

2 Yêu cầu đối với máy chủ tên miền

Bạn có thể sử dụng bất kỳ máy chủ tên hợp lệ nào cho tên miền .be của mình. Bạn có thể nhập tối đa 4 máy chủ tên.

Nếu bạn muốn sử dụng máy chủ tên tùy chỉnh cho tên miền .be, bạn phải hoàn thành quy trình 2 bước này trong Trình quản lý miền.

Trước tiên, hãy làm theo hướng dẫn trong Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi để đặt tên máy chủ lưu trữ và địa chỉ IP cho mỗi máy chủ tên miền. Sau đó, làm theo hướng dẫn trong phần Cài đặt máy chủ tên cho tên miền đăng ký với chúng tôi của Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi để cài đặt máy chủ tên trong hệ thống của chúng tôi.

3 Yêu cầu đối với việc chuyển đi

Bạn phải bắt đầu quá trình chuyển tên miền .be với nhà đăng ký mới, họ sẽ yêu cầu người đăng ký cung cấp mã ủy quyền để chuyển miền. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ thêm trong việc nhận mã ủy quyền.

4 Yêu cầu đối với việc thay đổi tài khoản

Khi bạn di chuyển tên miền, tên, họ và tổ chức (tên công ty) của người đăng ký không được thay đổi.

5 Yêu cầu đối với việc cập nhật liên hệ

Để cập nhật thông tin liên hệ của người đăng ký cho tên miền .be của bạn, hãy liên hệ với phòng hỗ trợ của chúng tôi:

Lưu ý: Mọi thao tác cập nhật tên, họ và/hoặc tổ chức (tên công ty) của người đăng ký được gọi là một giao dịch. Quá trình này phản ánh lượt đăng ký mới, và cơ quan đăng ký sẽ tính phí (mức phí một năm đăng ký). Thời hạn đăng ký tên miền sẽ được đặt lại thành một năm khi giao dịch hoàn thành.

Bạn có thể cập nhật tất cả thông tin liên hệ khác trong Trình quản lý miền. Xem Thay đổi thông tin liên hệ miền của tôi để biết thêm thông tin.

6 Chính sách hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy.

Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Hãy tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.