Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu miền .co

Tên miền quốc gia cấp cao nhất .co (ccTLD) là phần mở rộng đại diện cho Colombia. Thông tin dưới đây cũng áp dụng cho những tên miền quốc gia lớp thứ hai (ccSLD) sau:

  • .com.co — Dành cho các tổ chức thương mại
  • .net.co — Dành cho các cơ sở hạ tầng mạng, như Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP)
  • .nom.co — Dành cho các cá nhân riêng lẻ
Tính năng Tính khả dụng
Ai có thể đăng ký miền .co? Bất kỳ ai
Các giới hạn về tên miền
  • Dài 3-63 ký tự
  • Không dùng dấu gạch nối liên tục, ngoại trừ trong IDN
Thời gian đăng ký 1-5 năm
Thời gian gia hạn 1-5 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới1
Yêu cầu đối với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới2
DNSSEC Được hỗ trợ
Chuyển miền sang GoDaddy Được hỗ trợ (Chi tiết bên dưới)3
Chuyển đi Được hỗ trợ
Đăng ký riêng Được hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Được hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Được hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Được hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ
IDN Tiếng Tây Ban Nha
Hết hạn/mua lại Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Chi tiết bên dưới4
Cơ quan đăng ký .CO Internet SAS

Chi tiết

1 Những giới hạn trong việc gia hạn

Bạn phải gia hạn tên miền .co của mình trước ngày hết hạn.

Nếu bạn thiết lập để tên miền tự động gia hạn, chúng tôi sẽ thực hiện nỗ lực gia hạn lần đầu vào buổi sáng ngày tên miền .co của bạn hết hạn. Nếu lần gia hạn này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại 5 ngày sau ngày hết hạn. Nếu lần gia hạn thứ hai cũng thất bại, chúng tôi sẽ thử tự động gia hạn lại lần cuối vào 12 ngày sau ngày hết hạn.

Ví dụ: Tên miền .co của bạn sẽ hết hạn vào ngày 19/07. Nếu bạn không thiết lập để tên miền tự động gia hạn, bạn có thể gia hạn tên miền thủ công trước ngày 19/07. Về gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào các ngày 19/07, 24/07 và 31/07.

Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày tên miền hết hạn thì bạn có thể thử khôi phục tên miền đó nhưng phải chịu một khoản phí. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để biết thêm thông tin.

Nếu bạn không gia hạn hoặc khôi phục tên miền, .CO Internet SAS sẽ cho thuê tên miền của bạn 5 ngày sau khi tên miền hết hạn.

Nếu bạn không thể khôi phục tên miền, chúng tôi có thể thử mua lại giúp bạn nhưng bạn sẽ bị tính phí mua lại. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để được trợ giúp.

Để biết thêm thông tin về việc cập nhật thông tin thanh toán của bạn, hãy xem Chỉ định phương thức thanh toán thay thế.

Để biết thêm thông tin về việc gia hạn thủ công tên miền hoặc thiết lập để miền tự động gia hạn, hãy xem Gia hạn miền của tôi.

2 Yêu cầu đối với máy chủ tên miền

Các máy chủ tên miền nước ngoài phải được đăng ký với .CO Internet SAS. Nếu bạn đăng ký tại GoDaddy, chúng tôi sẽ đăng ký máy chủ tên miền nước ngoài cho bạn khi bạn thay đổi máy chủ tên miền của mình.

3 Yêu cầu đối với chuyển miền đến

Tại thời điểm chuyển miền sang GoDaddy, bạn chỉ có thể thêm gia hạn 1 năm, nhưng bạn có thể thêm năm sau khi miền đã nằm trong một tài khoản GoDaddy.

4 Yêu cầu về hoàn tiền

Để biết chi tiết việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.