Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu miền .co.za

Tên miền cấp cao nhất theo mã nước .co.za (ccTLD) là phần mở rộng đại diện cho Cộng hòa Nam Phi.

Tên miền có thể bao gồm từ 1 đến 63 ký tự, trong đó có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ở đầu hoặc ở cuối tên miền). Bạn không thể đăng ký tên miền chứa các ký tự đặc biệt như & và #.

Lưu ý: Bạn không thể đăng ký tên miền .co.za trực tiếp để bán lại. Tuy nhiên, các tên miền có thể được bán và chuyển nhượng.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Bất kỳ ai
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới1
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới2
Chuyển miền sang GoDaddy Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)3
Chuyển miền đi Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)4
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Không hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)5
IDN Không hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Xem bên dưới6
Cơ quan đăng ký ZADNA

Chi tiết

1 Những giới hạn trong việc gia hạn

Tên miền .co.za của bạn phải được gia hạn tối thiểu 2 ngày trước khi hết hạn để không phải trả US$80 phí mua lại miền và bị gián đoạn hoạt động. Nếu bạn không trả phí, việc gia hạn sẽ không thực hiện được trước ngày hết hạn, miền sẽ bị tạm dừng hoạt động và bị khóa sau khi hết hạn.

Bạn có thể gia hạn tên miền co.za bất cứ lúc nào trước ngày hết hạn này. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể gia hạn từng năm một trừ khi miền đã được mua lại, khi đó có thể yêu cầu gia hạn 2 năm.

Nếu bạn đã bật gia hạn tự động, chúng tôi sẽ tìm cách gia hạn miền trước ngày hết hạn 19 ngày.

2 Yêu cầu đối với máy chủ tên miền

  Các tính năng của máy chủ tên Chi tiết
  IPv4 Được hỗ trợ
  IPv6 Được hỗ trợ
  DNSSEC Không hỗ trợ
  Số máy chủ tên tối thiểu 2
  Số máy chủ tên tối đa 13
  Số lượng cần để phân giải 2
  • Cơ quan đăng ký yêu cầu phải có tên máy chủ có thẩm quyền (những tên máy chủ chỉ trả lời truy vấn về tên miền đã được quản trị viên cấu hình thành công).
  • Nếu bạn muốn đăng ký tên miền .ZA với GoDaddy và sử dụng máy chủ tên của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý quá trình này cho bạn.
  • Nếu bạn muốn sử dụng máy chủ tên của riêng mình, thì bạn phải cài đặt chúng trước khi đăng ký hoặc cập nhật tên miền. Bạn cũng phải bảo đảm rằng chúng đang xử lý bình thường trước khi chỉ định chúng cho tên miền trong hệ thống của chúng tôi.
  • Mỗi máy chủ tên được phép có từ 1 đến 5 IP.
  • Máy chủ tên riêng yêu cầu phải có địa chỉ IP.
  • Không thể xóa máy chủ tên riêng trừ khi bạn xóa miền chính và khi đó, máy chủ tên riêng sẽ bị xóa cùng với miền này.
  • Độ dài tối đa của máy chủ tên là 186 ký tự (không tính tên miền chính).

  Quá trình cập nhật máy chủ tên có thể mất 5 - 7 ngày làm việc, trong lúc đó, miền sẽ bị khóa. Trong thời gian này, nếu bạn tìm cách cập nhật các thông tin khác về miền, chẳng hạn như thông tin liên hệ, v.v. bạn sẽ gặp lỗi.

  3 Yêu cầu đối với việc chuyển miền đến

  Thời gian khóa 60 ngày không áp dụng cho các tên miền .co.za.

  Lưu ý: Không thể chuyển nhượng tên miền co.za trong vòng 7 ngày đầu tiên sau khi đăng ký.

  4 Yêu cầu đối với việc chuyển đi

  Quy trình chuyển đi dành riêng cho miền .CO.ZA. Bạn không cần mã ủy quyền để chuyển, cũng không cần khóa miền. Để chuyển, trước tiên bạn phải yêu cầu chuyển với nhà đăng ký, họ sẽ kích hoạt quy trình bỏ phiếu qua email. Cơ quan đăng ký (ZADNA) sẽ gửi email tới từng liên hệ Whois (Chủ sở hữu, Người quản lý tên miền, Kỹ thuật và Thanh toán). Ít nhất phải có một bên ĐỒNG Ý thì việc chuyển mới thành công. Quá trình chuyển sẽ không thành công nếu có ít nhất một bên từ chối việc chuyển và nếu KHÔNG nhận được phiếu nào (ĐỒNG Ý hoặc TỪ CHỐI), miền sẽ không được chuyển. Nếu có một bên không bỏ phiếu, phiếu sẽ bị bỏ qua. Nếu lệnh chuyển không được chấp nhận sau 5 ngày, quá trình chuyển miền .CO.ZA sẽ thất bại.

  Nếu lệnh chuyển không được chấp nhận sau 5 ngày, quá trình chuyển miền .co.za sẽ thất bại.

  Lưu ý: Không thể chuyển nhượng tên miền co.za trong vòng 7 ngày đầu tiên sau khi đăng ký.

  5 Yêu cầu đối với việc cập nhật liên hệ

  Mọi thông tin liên hệ có thể thay đổi bằng Trình quản lý miền trong tài khoản GoDaddy của bạn.

  6 Chính sách hoàn tiền

  Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy.

  Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Hãy tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.