Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu miền .nl

Tên miền cấp cao nhất theo mã nước .nl (ccTLD) là phần mở rộng đại diện cho Hà Lan.

Tên miền có thể bao gồm từ 3 đến 63 ký tự, trong đó có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ký tự đầu tiên, thứ ba, thứ tư hoặc cuối tên miền). Bạn không thể đăng ký tên miền có các ký tự đặc biệt như & và #.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Bất kỳ ai
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới 1
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới 2
Chuyển miền sang GoDaddy Chi tiết bên dưới 3
Chuyển miền đi Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng
Đăng ký riêng Được hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Được hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Chi tiết bên dưới 4
Cập nhật liên hệ Chi tiết bên dưới 5
IDN Không hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Xem bên dưới 6
Cơ quan đăng ký SIDN

Chi tiết

1 Những giới hạn trong việc gia hạn

Bạn có thể gia hạn tên miền .nl trước khi hết hạn sáu tháng nhưng bạn phải gia hạn chúng trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn cài đặt cho tên miền gia hạn tự động hay thủ công. Chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động vào ngày đầu tiên của tháng trước thời điểm hết hạn tên miền.

Nếu thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào ngày mùng 10 và thử lại lần nữa vào ngày 20 của tháng đó. Nếu chúng tôi không thể gia hạn tự động cho tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày 20 của tháng trước ngày hết hạn, bạn có thể tìm cách khôi phục miền đó. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để biết thêm thông tin.

Ví dụ: Tên miền .nl của bạn hết hạn vào ngày 10/10. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công vào ngày 20 tháng 9. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày mùng 1 tháng 9, mùng 10 tháng 9 và 20 tháng 9.

2 Yêu cầu đối với máy chủ tên

Các tính năng của máy chủ tên Chi tiết
IPv4 Được hỗ trợ
IPv6 Được hỗ trợ
DNSSEC Không hỗ trợ
Số máy chủ tên tối thiểu 2
Số máy chủ tên tối đa 13

Tất cả tên miền .nl đều phải có hai (2) máy chủ tên có thẩm quyền. Trước khi đăng ký hoặc cập nhật miền, bạn phải liệt kê riêng những máy chủ tên đó trong tập tin vùng của miền.

Nếu bạn muốn đăng ký tên miền .nl với chúng tôi và sử dụng máy chủ tên của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý quá trình này cho bạn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng máy chủ tên của riêng mình, bạn phải thiết lập máy chủ tên trước khi đăng ký hoặc cập nhật tên miền. Bạn cũng phải bảo đảm rằng các máy chủ tên này chuyển đổi bình thường trước khi chỉ định cho tên miền trong hệ thống của chúng tôi.

Chẳng hạn: nếu bạn muốn đăng ký coolexample.com.nl và sử dụng các máy chủ tên ns1.coolexample.nlns2.coolexample.nl, thì bạn phải liệt kê các máy chủ tên đó trong tập tin vùng của miền.

Bạn cũng cần thêm địa chỉ IP không trùng lặp nếu thêm máy chủ tên tùy chỉnh vào miền.

Sau khi bạn thiết lập máy chủ tên và đăng ký hoặc cập nhật miền , hãy dựa vào hướng dẫn trong Thay đổi máy chủ tên cho tên miền của bạn để cài đặt máy chủ tên trong hệ thống của chúng tôi.

Lưu ý: Cơ quan đăng ký sẽ kiểm tra máy chủ tên, do đó, miền sẽ không được kích hoạt cho đến khi cơ quan đăng ký kiểm tra xong máy chủ tên miền của bạn.

3 Yêu cầu đối với việc chuyển miền đến

Bạn chỉ có thể gia hạn cho miền .nl hàng năm. Khi miền được chuyển, thời gian đăng ký của chúng sẽ không được chuyển sang nhà đăng ký mới.

4 Giới hạn trong việc thay đổi tài khoản

Khi bạn di chuyển tên miền .nl, tên, họ và tên công ty của người đăng ký không được thay đổi. Xem Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác để biết thông tin về cách bắt đầu quy trình.

5 Giới hạn trong việc cập nhật liên hệ

Để cập nhật các trường liên hệ sau của người đăng ký cho tên miền .nl của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi:

  • Tên
  • Họ
  • Tổ chức (tên công ty)

Bạn có thể cập nhật tất cả thông tin liên hệ khác của tên miền trong Trình quản lý miền. Xem Thay đổi thông tin liên hệ miền của tôi để biết thêm thông tin.

6 Chính sách hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.