Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu miền .RU

Tên miền cấp cao nhất theo mã nước .ru (ccTLD) là phần mở rộng đại diện cho Nga. Thông tin bên dưới áp dụng cho các tên miền lớp thứ hai theo mã nước (ccSLD) sau đây mà chúng tôi giới thiệu tại thời điểm này:

Tên miền có thể bao gồm tối đa 63 ký tự và tối thiểu 3 ký tự, và có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ở đầu hoặc ở cuối tên miền) Bạn không thể đăng ký tên miền với các ký tự đặc biệt chẳng hạn như & và #.

Lưu ý: Người đăng ký không có quyền bán hay chuyển nhượng tên miền cho bất cứ bên nào để thu lợi nhuận.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Bất kỳ ai (chi tiết bên dưới)1
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới2
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới3
Chuyển miền sang GoDaddy Không hỗ trợ
Chuyển miền đi Chi tiết bên dưới4
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Không hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Xem bên dưới5
IDN Không hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Xem bên dưới6
Cơ quan đăng ký RU-Center

Chi tiết

1 Yêu cầu về đăng ký

Bất cứ ai cũng có thể đăng ký miền .RU, nhưng nếu người đăng ký hoặc người quản lý tên miền là một tổ chức/công ty ở Nga, họ sẽ phải cung cấp mã số người nộp thuế (gồm 10 chữ số), số đăng ký công ty (gồm 9 chữ số) và tên người đăng ký.

Ngoài ra, bất kỳ ai đăng ký miền .RU cũng sẽ phải cung cấp ngày sinh (YYYY-MM-DD), và số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu.

2 Những giới hạn trong việc gia hạn

Bạn có thể gia hạn bất kỳ lúc nào trong khoảng từ 61 ngày đến 3 ngày trước thời điểm hết hạn. Để được hỗ trợ gia hạn miền .RU ngoài khung thời gian này, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

3 Yêu cầu về máy chủ tên

Các tính năng của máy chủ tên Chi tiết
IPv4 Được hỗ trợ
IPv6 Không hỗ trợ
DNSSEC Không hỗ trợ
Số máy chủ tên tối thiểu 0
Số máy chủ tên tối đa 13
Số lượng cần để phân giải 2

Cấu hình vùng bắt buộc phải xác minh bởi Cơ quan đăng ký RU-Center trước khi đăng ký tên miền hoặc cập nhật tên miền.

Các miền ccTLD .ru CHỈ cho phép dùng 2 IP khác cho máy chủ tên.

Việc cập nhật máy chủ tên có thể mất đến 5 ngày để hoàn thành.

4Yêu cầu về Chuyển miền đi

RU-Center, đối tác của chúng tôi trong việc cung cấp miền .RU, yêu cầu thực hiện mọi yêu cầu chuyển miền đi trực tiếp với họ. Đây là một số thông tin thêm về quá trình chuyển miền qua RU-Center.

5Yêu cầu cập nhật liên hệ

Để thay đổi thông tin về người đăng ký trên tên miền .ru, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi. Mọi thông tin liên hệ khác có thể thay đổi qua Trình quản lý miền trong tài khoản GoDaddy của bạn.

6Chính sách hoàn tiền

Để biết chi tiết việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy.

Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản tiêu chuẩn nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.