Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu tên miền .eu

Tên miền cấp cao nhất theo mã nước .eu (ccTLD) là phần mở rộng đại diện cho Liên minh châu Âu.

Tên miền có thể bao gồm từ 2 đến 63 ký tự, trong đó có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ở đầu hoặc ở cuối tên miền). Bạn không thể đăng ký tên miền chứa các ký tự đặc biệt như & và #.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Chi tiết bên dưới1
Thời gian đăng ký 1 - 10 năm
Thời gian gia hạn 1 - 10 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới2
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới3
Chuyển miền sang GoDaddy Nhấp vào đây để xem hướng dẫn
Chuyển miền đi Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)4
Giao dịch có Thay đổi tài khoản Nhấp vào đây để xem hướng dẫn
Giao dịch không Thay đổi tài khoản Nhấp vào đây để xem hướng dẫn
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Được hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ
IDN Không hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Chi tiết bên dưới5
DNSSEC Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)6
Cơ quan đăng ký EURid

Chi tiết

1 Yêu cầu về đăng ký

Chỉ các cá nhân hoặc tổ chức đến từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu mới có quyền đăng ký các tên miền .eu.

2 Giới hạn trong việc gia hạn

Bạn phải gia hạn tên miền .eu trước ngày hết hạn.

Nếu bạn đặt tự động gia hạn tên miền, trước tiên chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động trong vòng 10 ngày trước ngày hết hạn tên miền. Nếu lần thử này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại 5 ngày trước ngày hết hạn tên miền. Nếu lần thử thứ hai cũng thất bại, chúng tôi sẽ thử lại lần cuối cùng vào ngày hết hạn tên miền.

Ví dụ: Tên miền .eu của bạn hết hạn vào ngày 31 tháng 1. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công chậm nhất vào ngày hôm đó. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày 21 tháng 1, 26 tháng 1 và 31 tháng 1.

Do sự khác nhau về múi giờ, việc cập nhật đăng ký đối với tên miền .eu thường diễn ra vào buổi sáng sớm trong ngày. Nếu bạn quyết định gia hạn tên miền theo cách thủ công, bạn nên thực hiện việc này trước ngày hết hạn của tên miền.

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tự động cho tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày hết hạn, bạn có thể thử lấy lại tên miền đó và chịu một khoản phí. Hãy xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để được hướng dẫn.

3 Yêu cầu đối với máy chủ tên

Bạn có thể sử dụng bất kỳ máy chủ tên hợp lệ nào cho tên miền .eu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng máy chủ tên tùy chỉnh cho tên miền .eu, bạn phải sử dụng địa chỉ IP không trùng lặp cho mỗi tên máy chủ lưu trữ đã đăng ký.. Trong tài khoản của mình, bạn có thể nhập cả máy chủ tên và địa chỉ IP vào phần Máy chủ tên. Hãy xem Cài đặt máy chủ tên tùy chỉnh cho các miền đăng ký với GoDaddy để được hướng dẫn.

4 Các yêu cầu đối với lượt chuyển đi

Bạn sẽ cần liên hệ với nhà đăng ký mới để bắt đầu chuyển miền và biết thêm thông tin về quy trình chuyển.

EURid áp dụng một mức phí không hoàn lại để chuyển tên miền .eu. Yêu cầu chuyển miền có thể mất tối đa 21 ngày để hoàn thành, tùy thuộc vào phương thức chuyển miền. Nếu chuyển miền thất bại vì bất cứ lý do gì, khách hàng phải bắt đầu lại và thanh toán phí chuyển miền thêm một lần nữa.

5 Chính sách hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy.

Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Hãy tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

6 DNSSEC

Bạn có thể cấu hình tối đa bốn (4) hồ sơ DS cho tên miền .eu. Xem

để biết thông tin về cách quản lý DNSSEC cho tên miền .eu và
để biết thông tin về các trường chữ ký số (DS) bắt buộc.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.