Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về các miền .it

Register.it là nhà tài trợ và Hexonet aka 1 Api GmbH là nhà cung cấp phụ trợ cho tên miền theo mã quốc gia mức hàng đầu (ccTLD) trong đó phần mở rộng.it là đại diện cho Italy.

Ai có thể đăng ký các miền .it?

Các cá nhân và pháp nhân cư ngụ tại hay thuộc về Bang thành viên của Liên bang Châu âu có thể đăng ký tại các tên miền .it. Tất cả thành viên khác có thể sử dụng dịch vụ ủy thác của chúng tôi để đăng ký miền .it.

Giới hạn đăng ký
Phải sử dụng
 • 2 - 63 Ký tự
Có thể dùng
 • Ký tự: a-z
 • Số: 0-9
 • Gạch nối (ngoại trừ các thứ tự đầu hay cuối của tên miền)
Không thể dùng
 • Các ký tự đặc biệt (ví dụ.,& và #)
 • Bạn không thể trự tiếp đăng ký tên miền .it để bán lại. Tuy nhiên, các tên miền có thể được bán và chuyển nhượng.


Tính năng Khả dụng
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm 1
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không được hỗ trợ
Chuyển đến Được hỗ trợ 2
Chuyển đi Được hỗ trợ 3
Thay đổi tài khoản Không được hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không được hỗ trợ
Đăng ký riêng (DBP) Không được hỗ trợ
Cho thuê miền  Không được hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ 4
IDN Không được hỗ trợ
Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

 • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
 • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Yêu cầu với máy chủ tên miền
Phải sử dụng
 • 1-6 Máy chủ tên miền
 • Máy chủ tên miền có thẩm quyền
Có thể dùng
 • IPv4
 • IPv6
Không thể dùng
 • DNSSEC
 • Máy chủ tên miền tùy biến


1 Những giới hạn trong việc gia hạn

Bạn có thể gia hạn tên miền .it trong vòng 60 ngày miền hết hạn. Tuy nhiên, bạn phải gia hạn miền trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn tự động gia hạn hay gia hạn thủ công tên miền. Chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động vào ngày đầu tiên của tháng trước thời điểm hết hạn tên miền.

Nếu lần thử này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào ngày mùng 10 và thử lại lần nữa và ngày 20 của tháng đó. Nếu chúng tôi không thể gia hạn tự động cho tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày 20 của tháng trước thời điểm hết hạn, thì bạn có thể cố gắng lấy lại tên miền đó và phải chịu một khoản phí.

Ví dụ: Tên miền .it của bạn hết hạn vào ngày 10/10. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công vào ngày 20 tháng 9. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày mùng 1 tháng 9, mùng 10 tháng 9 và 20 tháng 9.Chuyển đến 2

Dịch vụ ủy thác không được hỗ trợ cho các miền được chuyển


3Yêu cầu chuyển đi

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để yêu cầu mã ủy quyền chuyển miền .it đi.


4Các cập nhật liên hệ cho những tên miền .it:

Để thay đổi thông tin về người đăng ký và quản trị viên trên tên miền .it, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi. Tất cả thông tin liên hệ khác có thể được thay đổi qua Trình quản lý miền trong tài khoản của bạn.

Xem thêm thông tin

 • Bạn có muốn đăng ký miền .it không? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.