Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về các miền .tv

Verisign là nhà cung cấp phụ trợ cho tên miền theo mã quốc gia hàng đầu (ccTLD) trong đó phần mở rộng.tv là đại diện cho Tuvalu.

Ai có thể đăng ký miền .tv?

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tên miền Tìm kiếm

Giới hạn đăng ký
Phải sử dụng
 • 3 - 63 Ký tự
Có thể dùng
 • Ký tự: a-z
 • Số: 0-9
 • Gạch nối (ngoại trừ các ký tự đầu hay cuối của tên miền)
Không thể dùng
 • Các ký tự đặc biệt (ví dụ.,& và #)


Tính năng Tính khả dụng
Thời gian đăng ký 1-10 năm 1
Thời gian gia hạn 1-10 năm
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không được hỗ trợ
Chuyển đến Được hỗ trợ
Chuyển đi Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Được hỗ trợ
Bảo vệ quyền sở hữu Không được hỗ trợ
Bảo vệ quyền riêng tư Được hỗ trợ
Cho thuê miền  Được hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ
IDN Không được hỗ trợ
Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Bạn có thể tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

 • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
 • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Yêu cầu đối với máy chủ tên miền
Phải sử dụng
 • 2-13 Máy chủ tên miền
 • Máy chủ tên miền có thẩm quyền
Có thể dùng
 • IPv4
Không thể dùng
 • IPv6
 • DNSSEC
 • Máy chủ tên miền tùy biến

1 Giới hạn trong việc gia hạn

Chế độ tự động gia hạn tên miền .tv sẽ được thực hiện vào ngày hết hạn của tên miền. Nếu không gia hạn được, chúng tôi sẽ thử gia hạn lần nữa vào 10 ngày sau. Nếu nỗ lực gia hạn lần thứ hai không thành công, chúng tôi sẽ thử lại 5 ngày sau đó.

Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền và bạn không gia hạn thủ công tên miền vào ngày thứ 17 sau ngày hết hạn, bạn phải mua lại miền. Có thể mất phí để mua lại. Bạn hãy xem phần Gia hạn tên miền đã hết hạn để biết hướng dẫn mua lại.

Ví dụ: Tên miền .tv của bạn hết hạn vào ngày 1/10. Nếu tên miền của bạn không tự động gia hạn, bạn có thể gia hạn thủ công trước ngày 18 tháng 10. Đối với việc gia hạn tự động, chúng tôi cố gắng gia hạn tên miền vào ngày 1 tháng 10, ngày 11 tháng 10 và ngày 16 tháng 10.


Xem thêm thông tin

 • Bạn có muốn đăng ký miền .tv không? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.