Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về ccTLD (Tên miền dạng mã quốc gia)

Lưu ý: Chúng tôi đã tắt dịch vụ đăng ký mới và chuyển miền .tc và .vg đến chúng tôi cho đến khi có thông báo thêm. Chúng tôi sẽ kích hoạt lại các dịch vụ này sau khi giải quyết xong các vấn đề với đối tác đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ gia hạn và chuyển miền đi không bị ảnh hưởng.

Một số quốc gia hoặc vùng địa lý, chẳng hạn như .us (Hoa Kỳ) và .me (Montenegro), tài trợ các tên miền cấp cao nhất theo mã quốc gia (ccTLD). Các phần mở rộng tên miền hai chữ cái này đều có quy tắc và yêu cầu đặc biệt. Ví dụ: chúng khác nhau chủ yếu trong thời gian và tiêu chí đăng ký, ngày gia hạn tự động, các thay đổi trong liên hệ tên miền và thậm chí cả quy trình chuyển.

Đọc bài viết Trợ giúp tương ứng về phần mở rộng ccTLD trước khi mua, gia hạn, đặt hàng sẵn, chuyển, đặt giá, thay đổi thông tin liên hệ hoặc thay đổi máy chủ tên của phần mở rộng đó.

Giới thiệu về miền .ac
Giới thiệu về miền .ag
Giới thiệu về miền .ai
Giới thiệu về miền .am
Giới thiệu về miền .at
Giới thiệu về miền .au
Giới thiệu về miền .be
Giới thiệu về miền .br
Giới thiệu về miền .bz
Giới thiệu về miền .ca
Giới thiệu về miền .cc
Giới thiệu về miền .ch
Giới thiệu về tên miền .cl
Giới thiệu về miền .co
Giới thiệu về miền .cn
Giới thiệu về miền .cz
Giới thiệu về miền .de
Giới thiệu về miền .dk
Giới thiệu về miền .es
Giới thiệu tên miền .eu
Giới thiệu về miền .fm
Giới thiệu về miền .fr
Giới thiệu về miền .gg
Giới thiệu về miền .gs
Giới thiệu về miền .in
Giới thiệu về miền .io
Giới thiệu về các miền .it
Giới thiệu về miền .jp
Giới thiệu về miền .co.jp
Giới thiệu về miền .kr
Giới thiệu về miền .la
Giới thiệu về miền .me
Giới thiệu về miền .ms
Giới thiệu về miền .mx
Giới thiệu miền .nl
Giới thiệu về miền .no
Giới thiệu về miền .nu
Giới thiệu về miền .nz
Giới thiệu về miền .pe
Giới thiệu về miền .ph
Giới thiệu về miền .pl
Giới thiệu về miền .pw
Giới thiệu về miền .ru
Giới thiệu về miền .se
Giới thiệu về miền .sg
Giới thiệu về miền .sh
Giới thiệu về miền .so
Giới thiệu về miền .tc
Giới thiệu về miền .tk
Giới thiệu về miền .tv
Giới thiệu về miền .tw
Giới thiệu về miền .uk
Giới thiệu về miền .us
Giới thiệu về miền .ve
Giới thiệu về miền .vg
Giới thiệu về miền .ws
Giới thiệu miền .co.za

Để biết thêm thông tin về ccTLDs, bạn vui lòng xem bài biết ICANN này

Sử dụng WHOIS để xem miền có sẵn không.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.