Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .at

Tên miền cấp cao nhất theo mã nước .at (ccTLD) là phần đuôi mở rộng đại diện cho Áo.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký miền .at? Bất kỳ ai
Các giới hạn tên miền Trống
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới1
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới2
DNSSEC Chi tiết bên dưới3
Chuyển miền sang GoDaddy Được hỗ trợ
Chuyển miền đi Chi tiết bên dưới4
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Được hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ
IDN Hỗ trợ các miền IDN Latin
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Không hỗ trợ
Cơ quan đăng ký Nic.at

Lưu ý: Không chấp nhận sử dụng Hộp thư bưu điện làm địa chỉ.

Chi tiết

1 Những giới hạn trong việc gia hạn

Nếu bạn đã bật tính năng gia hạn tự động, chúng tôi sẽ tìm cách tính phí vào thẻ có trên hồ sơ và gia hạn miền trước ngày hết hạn 2 tuần, 1 tuần, sau đó thực hiện thanh toán lần cuối trước ngày hết hạn 3 ngày. Nếu không thực hiện thanh toán được, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

Nếu bạn không bật tính năng gia hạn tự động, GoDaddy cho phép bạn gửi yêu cầu gia hạn theo cách thủ công trong thời gian từ 3 đến 30 ngày trước ngày hết hạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu gia hạn sớm hơn mốc thời gian 30 ngày này. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để biết thêm thông tin. Bạn cần thanh toán phí gia hạn tại thời điểm gia hạn.

2 Yêu cầu đối với máy chủ tên miền

Bạn có thể có tối đa tám (8) máy chủ tên cho mỗi tên miền .at. Mỗi tên miền .at phải có hai (2) máy chủ tên có thẩm quyền. Trước khi chỉnh sửa tên miền, bạn phải liệt kê những máy chủ tên đó trong tập tin vùng của tên miền.

Nếu bạn muốn đăng ký tên miền .at với chúng tôi và sử dụng máy chủ tên của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xử lý quá trình này cho bạn.

Nếu muốn sử dụng máy chủ tên của riêng mình thì bạn phải thiết lập chúng trước khi chỉnh sửa tên miền. Bạn cũng phải bảo đảm rằng các máy chủ tên này đang chuyển đổi đúng cách trước khi chỉ định chúng cho tên miền trong hệ thống của chúng tôi.

Lưu ý: Bạn có thể dùng công cụ xác thực DNS để bảo đảm rằng các máy chủ tên đang chuyển đổi đúng cách. Nếu không có công cụ xác thực DNS ưa dùng, bạn có thể dùng bất kỳ công cụ tìm kiếm nào để tìm một công cụ như vậy.

Chẳng hạn, nếu bạn muốn đăng ký coolexample.com.at và sử dụng các máy chủ tên ns1.coolexample.atns2.coolexample.at thì bạn phải liệt kê các máy chủ tên đó trong các hồ sơ tập tin vùng của tên miền.

Sau khi bạn thiết lập máy chủ tên, hãy sử dụng các hướng dẫn trong Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi để cài đặt máy chủ tên trong hệ thống của chúng tôi.

3 Các yêu cầu dành cho DNSSEC

Xem
để biết thông tin về cách bật DNSSEC cho tên miền .at và
để biết thông tin về các trường chữ ký số (DS) bắt buộc. Bạn có thể cấu hình tối đa sáu (6) hồ sơ DS cho tên miền .at.

4 Các yêu cầu đối với lượt chuyển đi

Bạn phải yêu cầu nhà đăng ký nhận miền bắt đầu quá trình chuyển miền .at. Quá trình chuyển miền hoàn thành khi nhà đăng ký chuyển miền (hay Nic.at, trong một số trường hợp) cung cấp mã xác thực và gửi yêu cầu chuyển. Do những giới hạn đăng ký, các tên miền .at được chuyển sẽ chỉ giữ lại thời hạn đăng ký còn lại - không kèm theo phần gia hạn tự động của đăng ký.

Lưu ý: Miền của bạn không cần mở khóa cũng có thể chuyển được.

Xem Chuyển miền của tôi khỏi GoDaddy để có thêm thông tin về cách chuyển tên miền sang một nhà đăng ký khác.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.