Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .br

Tên miền cấp cao nhất theo mã nước .br (ccTLD) là phần mở rộng đại diện cho Brazil. Thông tin dưới đây cũng áp dụng cho những tên miền lớp thứ hai theo mã nước (ccSLD) sau:

  • .com.br — Dành cho các tổ chức thương mại
  • .net.br — Dành cho các cơ sở hạ tầng mạng, như Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP)

Lưu ý: Những tên miền này có thể dài tối đa 26 ký tự và tối thiểu là 3 ký tự và có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ký tự đầu hay ký tự cuối trong tên miền). Bạn không thể đăng ký tên miền chứa các ký tự đặc biệt như & và #.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký miền .br? Chi tiết bên dưới1
Thời gian đăng ký 1 - 10 năm
Thời gian gia hạn 1 - 10 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới2
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới3
Chuyển nhượng sang GoDaddy Xem Chuyển nhượng và thay đổi tài khoản cho miền .BR
Chuyển miền đi Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Xem Chuyển nhượng và thay đổi tài khoản cho miền .BR
Cập nhật liên hệ Chi tiết bên dưới4
IDN Tiếng Bồ Đào Nha
Hết hạn/bồi thường Chi tiết bên dưới5
Chính sách hoàn tiền Chi tiết bên dưới6
Cơ quan đăng ký NIC BR /Registro.br

Chi tiết

1 Giới hạn đăng ký

Cảnh báo: Bạn phải có Mã số thuế của Brazil (ID CNPJ / CPF) để đăng ký miền .br.

Lưu ý: Có thể mất đến 5 ngày để đăng ký miền .br.

Thông tin quan trọng dành cho những cư dân Brazil sở hữu miền .br (.com.br, .net.br, v.v.)

Cơ quan đăng ký Brazil sẽ chỉ định nhà đăng ký của miền .com.br hoặc .net.br đầu tiên mà bạn mua làm nhà đăng ký mặc định (họ sẽ liên kết ID CNPJ/CP của bạn với nhà đăng ký đó). Do đó, cơ quan này hy vọng các đăng ký miền tiếp theo cũng đến từ nhà đăng ký này.

Do hạn chế này, bạn có thể chọn liên kết ID CNPJ/CPF với GoDaddy, rồi tiếp tục giao dịch mua.

2 Giới hạn trong việc gia hạn

Tên miền .br cần được gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn cài đặt để tên miền được gia hạn tự động hay thủ công. Chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động vào ngày đầu tiên của tháng trước thời điểm hết hạn tên miền. Nếu không gia hạn được, chúng tôi sẽ thử gia hạn lần nữa vào 10 ngày sau. Nếu vẫn thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lần cuối vào 10 ngày sau nữa.

Ví dụ: Tên miền com.br của bạn hết hạn vào ngày 10/10. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công vào ngày 20 tháng 9. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày mùng 1 tháng 9, mùng 10 tháng 9 và 20 tháng 9.

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tự động cho tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày 20 của tháng trước ngày hết hạn, thì bạn có thể tìm cách khôi phục miền đó và phải chịu một khoản phí. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để biết thông tin.

3 Yêu cầu về máy chủ tên

Tất cả các tên miền .br đều phải có hai máy chủ tên có thẩm quyền. Trước khi đăng ký hoặc chỉnh sửa tên miền, bạn phải liệt kê những máy chủ tên đó trong tập tin vùng của tên miền.

Nếu bạn muốn đăng ký tên miền .br với chúng tôi và sử dụng máy chủ tên của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xử lý quá trình này cho bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng máy chủ tên của riêng mình, thì bạn phải cài đặt chúng trước khi đăng ký hoặc chỉnh sửa tên miền. Bạn cũng phải bảo đảm rằng chúng đang chuyển đổi bình thường trước khi chỉ định chúng cho tên miền trong hệ thống của chúng tôi.

Lưu ý: Để kiểm tra xem tập tin vùng DNS đã được thiết lập đúng trên máy chủ chưa trước khi tìm cách thay đổi NS, sử dụng công cụ kiểm tra máy chủ tên cơ quan đăng ký miền .br. Nếu tập tin vùng DNS chưa được thiết lập đúng, việc thay đổi máy chủ tên sẽ thất bại và quay về cặp hợp lệ trước đó. Google có thể giúp bạn dịch câu trả lời nếu cần.

Chẳng hạn, nếu bạn muốn đăng ký coolexample.com.br và sử dụng các máy chủ tên ns1.coolexample.brns2.coolexample.br, thì bạn phải liệt kê các máy chủ tên đó trong tập tin vùng của tên miền.

Sau khi bạn cài đặt máy chủ tên và đăng ký tên miền của mình, hãy sử dụng các hướng dẫn trong Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi để cài đặt máy chủ tên trong hệ thống của chúng tôi.

4 Các yêu cầu về cập nhật liên hệ

Bạn sẽ có thể cập nhật người quản lý tên miền, cũng như thông tin liên hệ về kỹ thuật và thanh toán của tên miền.

Lưu ý: Nếu bạn đã tạo tài khoản tại Cơ quan đăng ký này thì liên hệ gắn với CNPJ/CPF (gọi là liên hệ của BR ORG) chỉ có thể cập nhật trên website của Cơ quan đăng ký. Bạn không nên cập nhật Thông tin liên hệ thanh toán vì làm như vậy sẽ chuyển tên miền sang Cơ quan đăng ký và bạn sẽ không thể quản lý miền thông qua tài khoản GoDaddy của mình. 1API GmbH (hay còn gọi là Hexonet) là đối tác chúng tôi sử dụng để cung cấp miền .DK. Nếu bạn vô tình chuyển nhượng miền đi, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Để cập nhật các trường sau, hãy liên hệ với phòng hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp:

  • Tên
  • Họ
  • Tổ chức (tên công ty)
  • Quốc gia

Bạn có thể cập nhật tất cả thông tin liên hệ khác trong Trình quản lý miền. Xem Thay đổi thông tin liên hệ miền của tôi để biết thêm thông tin.

6 Hết hạn/mua lại

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tự động cho tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày 20 của tháng trước ngày hết hạn, thì bạn có thể tìm cách khôi phục miền đó và phải chịu một khoản phí. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để biết thông tin.

5 Chính sách hoàn tiền

Để biết chi tiết việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy.

Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản tiêu chuẩn nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.