Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .ca

Cơ quan đăng ký dịch vụ internet của Canada (CIRA) là cơ quan chuyên về đăng ký các tên miền .ca.

Giới hạn

Tên miền có thể có tối đa 63 ký tự và có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (trừ khi là ký tự đầu tiên hay cuối cùng trong tên miền). Bạn không thể đăng ký tên miền chứa các ký tự đặc biệt như & và #.

Tính năng Khả dụng
Thời gian đăng ký 1 - 10 năm
Thời gian gia hạn 1 - 10 năm
Chuyển đến Hỗ trợ (chi tiết bên dưới 1)
Chuyển miền đi Hỗ trợ
Đăng ký riêng Hỗ trợ (chi tiết bên dưới 2)
Đăng ký được bảo vệ Hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Hỗ trợ (chi tiết bên dưới 3)
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới 4
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Hỗ trợ
IDN é, ë, ê, è, â, à, æ, ô, œ, ù, û, ü, ç, î, ï và ÿ

Lưu ý: CIRA sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ các tên miền nhằm đảm bảo tên miền tuân thủ mọi yêu cầu về tính đủ điều kiện. Nếu CIRA không thể xác nhận tình trạng đủ điều kiện của người đăng ký mới, CIRA có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để chứng minh tính đủ điều kiện của mình. Bạn phải gửi cho họ mọi thông tin được yêu cầu trong khoảng thời gian chỉ định nhằm tránh việc tên miền .ca của bạn bị vô hiệu hóa.

Những ai có thể đăng ký miền .ca?

Xem

để biết chi tiết về những ai có thể đăng ký miền .ca và cách thức đăng ký.

1Những ngoại lệ về chuyển miền

Lưu ý: CIRA hạn chế chuyển miền trong 65 ngày đầu tiên kể từ khi đăng ký.

 • Khi tiến hành chuyển miền, cần phải khởi động quá trình cho mọi biến thể (IDN) của tên miền .ca đó. Nếu tất cả các biến thể không được chuyển, quá trình chuyển miền sẽ thất bại.
 • Trên trang Các lệnh chuyển chưa được xử lý trong Trình quản lý miền, địa chỉ email của liên hệ quản trị sẽ xuất hiện dưới dạng là nocontactsfound@secureserver.net do chúng tôi không thể truy cập thông tin liên hệ Whois của bạn được.
 • Quá trình chuyển miền thường mất khoảng từ 5 đến 7 ngày kể từ thời điểm bạn cho phép thực hiện chuyển miền. Tuy nhiên, quá trình chuyển miền .ca sẽ được thực hiện ngay khi bạn nhập mã ủy quyền và nhấp vào Hoàn tất.

Nếu tên miền hết hạn, bạn sẽ có 30 ngày kể từ ngày hết hạn để chuyển tên miền cho chúng tôi. Để chuyển một tên miền .ca cho chúng tôi trong thời hạn 30 ngày đó, hãy liên hệ với phòng Hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ.

2Đăng ký riêng

CIRA tự động áp dụng phần đăng ký riêng cho các tên miền .ca mới. Cụ thể, CIRA sẽ hạn chế thông tin cá nhân hiển thị trong cơ sở dữ liệu Whois đối với các loại tư cách pháp lý sau:

 • Công dân Canada
 • Thường trú nhân
 • Đại diện pháp lý
 • Thổ dân

Nếu bạn đã đăng ký một tên miền .ca với tư cách là một người đăng ký cá nhân, thì bạn có thể liên hệ với phòng hỗ trợ của chúng tôi để hủy hoặc bổ sung lại phần đăng ký riêng.

3Những ngoại lệ về cập nhật liên hệ

Bạn có thể gửi tất cả cập nhật liên hệ thông qua tài khoản của mình, bao gồm cả Loại hình pháp lý Canada.

Để cập nhật Loại hình pháp lý Canada, bạn sẽ cần phải hoàn tất các bước sau:

 1. Đến trang Cài đặt miền.
 2. Dưới phần Cài đặt bổ sung ở cuối trang, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Thỏa thuận về .ca của CIRA.
  Thay đổi loại hình pháp lý Canada
 3. Chọn Loại hình pháp lý mới từ bảng thả xuống.
 4. Đánh dấu vào ô để đồng ý với các điều khoản và nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Xem lại phần trên để biết chi tiết về Đăng ký riêng2 và cách thức có thể áp dụng Đăng ký riêng dựa trên Loại hình pháp lý Canada đã chọn.

Gia hạn

CIRA sẽ tự động gia hạn tên miền .ca vào ngày hết hạn. Nếu bạn không thanh toán phí gia hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn, bạn có thể thử lấy lại tên miền .ca nhưng sẽ mất phí. Hãy xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để được hướng dẫn.

Chi tiết về hoàn tiền

Để biết chi tiết việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy.

Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

 • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
 • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Yêu cầu về máy chủ tên 4

Bạn có thể có tối đa 6 máy chủ tên cho mỗi tên miền .ca. Mỗi máy chủ tên phải có một địa chỉ IP duy nhất.

Mỗi máy chủ chỉ được phép có một địa chỉ IPv4 và một địa chỉ IPv6.

Yêu cầu: Trước khi có thể đặt máy chủ tên .CA trên một miền .CA, nhà đăng ký miền máy chủ tên phải đăng ký máy chủ tên đó với CIRA. Bạn có thể xem thêm thông tin trên website CIRA.

Sau khi đăng ký máy chủ tên .CA, bạn có thể thêm các máy chủ tên này vào tên miền .CA của mình. Để thêm máy chủ tên tùy chỉnh vào tên miền, bạn sẽ cần phải đặt tên máy chủ và địa chỉ IP cho mỗi máy chủ tên. Sau đó, bạn có thể gán máy chủ tên cho tên miền của mình.

Thông tin thuế

Tất cả những người đăng ký .ca phải đóng Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và có thể phải đóng Thuế bán hàng hài hòa (HST), là thuế GST và Thuế bán hàng địa phương (PST).

Để tìm hiểu về các tranh chấp với miền .CA, vui lòng xem

.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.