Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .ch

Tên miền cấp cao nhất theo mã nước (ccTLD) .ch là phần mở rộng đại diện cho Thụy Sĩ.

Tính năng Khả dụng
Những ai có thể đăng ký tên miền .ch?‌‌ Bất kỳ ai
Các giới hạn tên miền Chiều dài 3-63 mẫu tự
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới1
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới2
Chuyển miền sang GoDaddy Được hỗ trợ
Chuyển miền đi Được hỗ trợ
Đăng ký riêng Được hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Được hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Không hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Chi tiết bên dưới3
IDN Latin
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Xem dưới đây4
Cơ quan đăng ký CHUYỂN

Chi tiết

1 Những giới hạn trong việc gia hạn

Miền .ch sẽ chỉ gia hạn thông qua tính năng gia hạn tự động. Không thể gia hạn miền thủ công, miền sẽ hết hạn như bình thường nếu bạn tắt tính năng gia hạn tự động. Không có giai đoạn ưu đãi gia hạn tự động. Sau khi miền đã hết hạn hoàn toàn, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp khôi phục miền.

Lưu ý: Chúng tôi sẽ gửi yêu cầu thanh toán để bạn gia hạn miền .ch trước khi miền hết hạn 12 ngày, 5 ngày và 1 ngày. Miền vẫn hiện hoạt sau khi thanh toán không thành công cho đến ngày hết hạn cuối cùng.

2 Yêu cầu đối với máy chủ tên

Các tính năng của máy chủ tên Chi tiết
IPv4 Được hỗ trợ
IPv6 Được hỗ trợ
DNSSEC Được hỗ trợ
Số máy chủ tên tối thiểu 0
Số máy chủ tên tối đa 13

Cần hai máy chủ tên để phân giải miền.

Việc cập nhật máy chủ tên có thể mất đến 5 ngày để hoàn thành.

3 Yêu cầu về cập nhật liên hệ

Để thay đổi thông tin về người đăng ký trên tên miền .ch (tên, họ hoặc tên tổ chức/công ty), vui lòng liên hệ với phòng hỗ trợ của chúng tôi. Bạn có thể cập nhật tất cả thông tin liên hệ khác trong Trình quản lý miền. Xem Thay đổi thông tin liên hệ miền để biết thông tin về cách thực hiện những thay đổi này.

Lưu ý: Không được sử dụng các tên miền bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu gạch nối cũng như các tên miền có dấu gạch nối tại vị trí thứ ba và thứ tư. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo website của cơ quan đăng ký.

4 Chính sách hoàn tiền

Để biết chi tiết việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy.

Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.