Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .co.jp

.co.jp là một miền cấp hai theo mã nước (ccTLD) của .jp (Nhật Bản).

Tính năng Tính khả dụng
Ai có thể đăng ký? Chi tiết bên dưới1
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Không
Yêu cầu cho máy chủ tên Không
Chuyển đến GoDaddy Được hỗ trợ (Chi tiết bên dưới)2
Chuyển đi Đã hỗ trợ
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Đã hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Đã hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Chi tiết bên dưới3
IDN Không hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Xem dưới đây4
Cơ quan đăng ký JPRS

Chi tiết

1 Yêu cầu về tính hội đủ điều kiện

Phần lớn các hình thức công ty hợp nhất, bao gồm các công ty nước ngoài được đăng ký tại Nhật Bản, đều hội đủ điều kiện để đăng ký tên miền .co.jp.

Lưu ý: Công ty chỉ có thể đăng ký MỘT miền .co.jp.

2 Yêu cầu về việc chuyển miền vào

Đối với các lượt chuyển miền vào GoDaddy, KHÔNG được phép kéo dài ngày hết hạn.

3 Các yêu cầu về cập nhật liên hệ

Trong Trình quản lý miền, bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ quản trị, kỹ thuật và thanh toán vào bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể cập nhật hạn chế đối với thông tin liên hệ của người đăng ký. Xem Thay đổi thông tin liên hệ miền để biết thêm thông tin.

Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để cập nhật các trường liên hệ của người đăng ký dưới đây:

  • Tên
  • Họ
  • Công ty

4 Chính sách hoàn tiền

Để biết chi tiết việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy.

Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.