Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .de

denic.de là nhà tài trợ và KeySystems là nhà cung cấp phụ trợ cho tên miền theo mã quốc gia mức hàng đầu (ccTLD) trong đó phần mở rộng.de là đại diện cho Đức.

Những ai có thể đăng ký tên miền .de?

Các cá nhân và công ty đặt trụ sở tại Đức hoặc những ai sử dụng dịch vụ ủy thác (mà GoDaddy có thể cung cấp) đều có thể đăng ký tên miền .de.

Giới hạn đăng ký
Phải sử dụng
 • 3 - 63 Ký tự
Có thể dùng
 • Ký tự: a-z
 • Số: 0-9
 • Gạch nối (ngoại trừ các thứ tự đầu hay cuối của tên miền)
Không thể dùng
 • Các ký tự đặc biệt (ví dụ.,& và #)


Tính năng Khả dụng
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm1
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không được hỗ trợ
Chuyển đến Được hỗ trợ 2
Chuyển đi Được hỗ trợ 3
Thay đổi tài khoản Được hỗ trợ 4
Đăng ký được bảo vệ Không được hỗ trợ
Đăng ký riêng (DBP) Không được hỗ trợ
Cho thuê miền  Được hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ 5
IDN Được hỗ trợ (Tiếng Đức)
Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

 • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
 • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Yêu cầu với máy chủ tên miền tùy chỉnh
Phải sử dụng
 • 0-13 Máy chủ tên miền
 • Máy chủ tên miền có thẩm quyền
 • Mỗi máy chủ tên phải nằm trên một mạng lớp C riêng. Nghĩa là ba nhóm tám đầu tiên không được giống nhau. Ví dụ, 216.1.69.1 và 68.42.99.120 là hợp lệ.
Có thể dùng
 • IPv4
 • IPv6
Không thể dùng
 • Máy chủ tên miền tùy biến
 • DNSSEC
Công cụ Xác thực DNS


1Những giới hạn trong việc gia hạn

Tên miền .de cần được gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn tùy thuộc vào việc tên miền được tự động gia hạn hay gia hạn theo cách thủ công. Tên miền sẽ được thử tự động gia hạn vào ngày đầu tiên của tháng trước thời điểm hết hạn của tên miền. Nếu gia hạn không thành công, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào ngày mùng 10 và thử lại lần nữa vào ngày 20 của tháng đó.

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tên miền tự động và bạn không tự gia hạn nó chậm nhất vào ngày 20 của tháng ,trước thời điểm hết hạn, tên miền phải được mua lại. Có thể mất phí để mua lại. Xem phần Khôi phục tên miền đã hết hạn để biết hướng dẫn mua lại.

Ví dụ: Tên miền .de của bạn hết hạn vào ngày 10/10. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công vào ngày 20 tháng 9. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày mùng 1 tháng 9, mùng 10 tháng 9 và 20 tháng 9.2Yêu cầu đối với chuyển miền đến

Khi miền .de được chuyển, bất kỳ thời hạn đăng ký nào lâu hơn 1 năm sẽ không được chuyển tiếp đến nhà đăng ký mới.

Nếu nhà đăng ký bạn không còn yêu cầu thông tin ủy thác của chúng tôi, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.3Yêu cầu chuyển đi

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để yêu cầu mã ủy quyền chuyển miền .de đi.4Yêu cầu đối với việc thay đổi tài khoản:

Khi bạn chuyển miền .de đến tài khoản khác, bạn không thể thay đổi tên, họ hay tổ chức của người đăng ký. Vui lòng chọn tùy chọn "đừng thay đổi" để xem thông tin liên hệ trong suốt quá trình thay đổi tài khoản.


5Yêu cầu cập nhật thông tin liên hệ

Để thay đổi thông tin về người đăng ký trên tên miền .de, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp.

Các thay đổi với tất cả thông tin liên hệ tên miền khác có thể được thực hiện thông qua Trình quản lý miền. Xem Thay đổi thông tin liên hệ miền của tôi để biết thêm thông tin về quá trình này.


Xem thêm thông tin

 • Bạn có muốn đăng ký miền .de không? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.