Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .de

Tên miền quốc gia cấp cao nhất .de (ccTLD) là phần mở rộng đại diện cho Đức.

Tên miền có thể bao gồm tối đa 63 ký tự và tối thiểu 3 ký tự, và có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ở đầu hoặc ở cuối tên miền) Bạn không thể đăng ký tên miền với các ký tự đặc biệt chẳng hạn như & và #.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Bất kỳ ai (chi tiết bên dưới)1
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới2
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới3
Chuyển nhượng sang GoDaddy Không hỗ trợ
Chuyển miền đi Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)4
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)5
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)6
IDN Được hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Xem bên dưới7
Cơ quan đăng ký DENIC eG

Chi tiết

1 Yêu cầu về đăng ký

Người quản lý tên miền phải có địa chỉ ở Đức và nếu không có thì chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ ủy quyền. Chúng tôi không cho phép sử dụng hộp thư để thay thế.

2 Những giới hạn trong việc gia hạn

Tên miền .de cần được gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn cài đặt để tên miền được gia hạn tự động hay thủ công. Chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động vào ngày đầu tiên của tháng trước thời điểm hết hạn tên miền. Nếu lần thử gia hạn này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn thêm vào ngày mùng 10 và 20 của tháng.

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tự động cho tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày 20 của tháng trước thời điểm hết hạn, bạn có thể thử lấy lại tên miền đó và phải chịu một khoản phí. Xem Khôi phục Tên miền đã hết hạn để biết thêm thông tin.

Ví dụ: Tên miền .de của bạn hết hạn vào ngày 10/10. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công vào ngày 20 tháng 9. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày mùng 1 tháng 9, mùng 10 tháng 9 và 20 tháng 9.

3 Yêu cầu đối với máy chủ tên

Các tính năng của máy chủ tên Chi tiết
IPv4 Được hỗ trợ
IPv6 Được hỗ trợ
DNSSEC Được hỗ trợ
Số máy chủ tên tối thiểu 0
Số máy chủ tên tối đa 13
 • Bạn phải có hai máy chủ tên có thẩm quyền. Bạn có thể xác minh xem máy chủ tên của mình có thẩm quyền hay không bằng cách nhấp vào đây và nhập tên miền và máy chủ tên của tiên miền đó để nhận được câu trả lời. Nếu phần trả lời trong ZoneCheck hiển thị câu trả lời không có thẩm quyền ở đầu danh sách máy chủ tên thì máy chủ tên của bạn không có thẩm quyền. Máy chủ tên trong tập tin vùng của tên miền phải trùng khớp với máy chủ tên mà bạn đang tìm cách sử dụng, nếu không máy chủ tên của bạn sẽ được coi là không có thẩm quyền.
 • Mỗi máy chủ tên phải nằm trên một mạng lớp C riêng. Nghĩa là ba nhóm tám đầu tiên không được giống nhau. Ví dụ, 216.1.69.1 và 68.42.99.120 là hợp lệ.
 • Bạn phải có giá trị làm mới Bắt đầu ủy quyền (SOA) trong khoảng từ 10000 đến 86400 giây.
 • Bạn phải có giá trị thử lại trong khoảng từ 1800 đến 28800 giây.
 • Bạn phải có giá trị thử lại trong khoảng từ 180 đến 345600.
 • Bạn phải chỉ định một hồ sơ MX (Trao đổi thư) sẽ được chuyển sang máy chủ thư hợp lệ cho toàn bộ thời gian đăng ký tên miền, chứ không chỉ cho riêng lần đăng ký đó.
 • Số sê-ri của tất cả các vùng máy chủ tên cho tên miền phải trùng khớp.

4 Các yêu cầu đối với chuyển nhượng đi

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để nhận mã ủy quyền trước khi chuyển nhượng sang công ty khác.

5 Các yêu cầu về thay đổi tài khoản

Khi thay đổi tài khoản, bạn không thể thay đổi tổ chức (tên công ty) hoặc tên và họ của người đăng ký.

6 Các yêu cầu về cập nhật liên hệ

Để cập nhật các trường liên hệ đăng ký sau cho tên miền .de của bạn, hãy liên hệ với phòng hỗ trợ của chúng tôi:

 • Tên
 • Họ
 • Tổ chức (tên công ty)

Bạn có thể cập nhật tất cả thông tin liên hệ khác của tên miền thông qua Trình quản lý miền trong tài khoản.

7 Chính sách hoàn tiền

Để biết thông tin chi tiết về hoàn tiền, vui lòng truy cập trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết miền sẽ tuân thủ Điều khoản thông thường nhưng một số miền sẽ có ngoại lệ hoặc có thể không được hoàn tiền. Hãy tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

 • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
 • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.