Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .JP

.jp là tên miền cấp cao nhất (ccTLD) đại diện cho Nhật Bản.

Tính năng Tính khả dụng
Ai có thể đăng ký? Chi tiết bên dưới1
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Không có
Yêu cầu với máy chủ tên miền Không có
Chuyển miền sang GoDaddy Được hỗ trợ (Chi tiết bên dưới)2
Chuyển miền đi Được hỗ trợ
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Được hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Chi tiết bên dưới3
IDN Nhật Bản
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Không hỗ trợ
Cơ quan đăng ký JPRS

Nếu bạn có thắc mắc nào thêm, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp liên quan đến Dịch vụ Đăng ký tại Nhật Bản.

Chi tiết

1 Yêu cầu về tính hội đủ điều kiện

Các cá nhân có thể đăng ký tên miền .jp nếu họ đang sinh sống tại Nhật Bản hoặc có công ty đặt tại đó - quốc gia liên hệ của người đăng ký phải là Nhật Bản.

2 Yêu cầu về việc chuyển miền vào

Đối với các lượt chuyển miền vào GoDaddy, KHÔNG được phép kéo dài ngày hết hạn.

3 Các yêu cầu về cập nhật liên hệ

Cơ quan đăng ký chỉ yêu cầu thông tin liên hệ của người đăng ký. Các thông tin liên hệ kỹ thuật, hành chính và thanh toán là tùy chọn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.