Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .jp

JPRS là nhà tài trợ và nhà cung cấp phụ trợ cho tên miền theo mã quốc gia mức hàng đầu (ccTLD) trong đó phần mở rộng.jp là đại diện cho Nhật Bản.

Ai có thể đăng ký miền .jp?

Các cá nhân có thể đăng ký tên miền .jp nếu họ đang sinh sống tại Nhật Bản hoặc có công ty đặt tại đó - quốc gia liên hệ của người đăng ký phải là Nhật Bản. Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng xem phần Câu hỏi & Trả lời về dịch vụ của cơ quan đăng ký tại Nhật Bản.

Giới hạn đăng ký
Phải sử dụng
 • ASCII 3 - 63 Ký tự
 • Kanji 3 - 15 Ký tự
 • Hiragana 3 - 15 Ký tự
 • Katakana 3 - 15 Ký tự
Có thể dùng
 • Ký tự: a-z
 • Số: 0-9
 • Gạch nối (ngoại trừ các ký tự đầu hay cuối của tên miền)
Không thể dùng
 • Các ký tự đặc biệt (ví dụ.,& và #)


Tính năng Tính khả dụng
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm1
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không được hỗ trợ
Di chuyển đến Được hỗ trợ 2
Chuyển đi Có hỗ trợ 3
Thay đổi tài khoản Không được hỗ trợ
Bảo vệ quyền sở hữu Không được hỗ trợ
Bảo vệ quyền riêng tư Không được hỗ trợ
Cho thuê miền  Được hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Có hỗ trợ 4
IDN Có hỗ trợ (Tiếng Nhật)
Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Bạn có thể tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

 • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
 • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Yêu cầu với máy chủ tên miền tùy chỉnh
Phải sử dụng
 • 1-20 Máy chủ tên miền
Có thể dùng
 • IPv4
 • IPv6
 • Máy chủ tên miền tùy biến
 • DNSSEC
Không thể dùng
 • Không áp dụng


1Yêu cầu Gia hạn

Cơ quan đăng ký không cho phép gia hạn thủ công/không phù hợp. GoDaddy đã cho phép một tính năng để gửi một yêu cầu gia hạn từ 30 đến 2 ngày trước ngày hết hạn. Ngày hết hạn mới sẽ không được phản ánh trong WHOIS của cơ quan đăng ký cho đến khi ngày hết hạn hiện tại đã qua


2Yêu cầu di chuyển vào

Đối với những di chuyển đến GoDaddy, sẽ KHÔNG gia hạn ngày hết hạn, và mã ủy quyền sẽ không được yêu cầu, vui lòng để trường này trống để ủy quyền di chuyển hơn nữa

3Yêu cầu di chuyển đi

Để di chuyển miền .jp đến nhà đăng ký khác, vui lòng gửi một yêu cầu chuyển tại nhà đăng ký có quyền (nhà đăng ký mà bạn đang di chuyển). Bạn sẽ không cần một mã ủy quyền để yêu cầu một di chuyển.

Một khi chúng tôi nhận được thông báo từ cơ quan đăng ký rằng đã có một yêu cầu di chuyển được gửi đi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email hướng dẫn cách ủy quyền di chuyển này. Vui lòng lưu ý rằng, di chuyển phải được ủy quyền qua tài khoản GoDaddy trong vòng 8 ngày, nếu không bạn sẽ cần khởi động lại quá trình di chuyển với nhà đăng ký có quyền.

4Yêu cầu cập nhật liên hệ

Cơ quan đăng ký chỉ yêu cầu thông tin liên hệ của người đăng ký. Các thông tin liên hệ kỹ thuật, hành chính và thanh toán là tùy chọn.

Xem thêm thông tin

 • Bạn muốn đăng ký miền .jp? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.