Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .pl

Cơ quan đăng ký tên miền là nhà tài trợ và Hexonet hay còn gọi là 1 Api GmbH là nhà cung cấp phụ trợ cho phần mở rộng tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) .pl đại diện cho Ba Lan.

Những ai có thể đăng ký miền .pl?

Ai cũng có thể đăng ký các miền .pl, .com.pl, .net.pl, .org.pl và .info.pl.

 • .pl - Dành cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân là người Ba Lan.
 • .com.pl — Dành cho các tổ chức thương mại.
 • .net.pl — Dành cho các cơ sở hạ tầng mạng, như Nhà cung cấp dịch vụ internet.
 • .org.pl — Dành cho các tổ chức phi thương mại.
 • .biz.pl — Dành cho các doanh nghiệp.
 • .info.pl — Dành cho thông tin.
Giới hạn đăng ký
Phải dùng
 • 3 - 63 Ký tự
Có thể dùng
 • Chữ cái: a-z
 • Chữ số: 0-9
 • Gạch nối (ngoại trừ các ký tự đầu hay cuối của tên miền)
Không thể dùng
 • Các ký tự đặc biệt (ví dụ.,& và #)

Tính năng Khả dụng
Thời gian đăng ký 1 - 10 năm
Thời gian gia hạn 1 - 10 năm 1
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không được hỗ trợ
Chuyển đến Không được hỗ trợ
Chuyển đi Được hỗ trợ 2
Thay đổi tài khoản Không được hỗ trợ
Bảo vệ quyền sở hữu Không được hỗ trợ
Bảo vệ quyền riêng tư Không được hỗ trợ
Cho thuê miền Không được hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ 3
IDN Không được hỗ trợ
Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Bạn có thể tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

 • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
 • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Yêu cầu với máy chủ tên miền tùy chỉnh
Phải dùng
 • 2-9 máy chủ tên
Có thể dùng
 • IPv4
Không thể dùng
 • IPv6
 • Máy chủ tên miền tùy biến
 • DNSSEC


Việc cập nhật máy chủ tên có thể mất đến 5 ngày để hoàn thành.

Không hỗ trợ chuyển tiếp tên miền với miền .pl.

1 Giới hạn trong việc gia hạn

Bạn chỉ gia hạn được miền .pl trong vòng 61 ngày trước ngày hết hạn. Chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động 14 ngày trước ngày tên miền hết hạn. Nếu lần thử này thất bại, tên miền sẽ bị hủy và xóa khỏi tài khoản của bạn.

Vui lòng liên hệ với đội ngũ Nhân viên hỗ trợ đạt giải thưởng của GoDaddy để được hỗ trợ gia hạn miền .pl hết hạn. Chúng tôi có thể phục hồi miền cho đến 14 ngày sau khi miền hết hạn. Ngoài phí gia hạn, chúng tôi sẽ áp dụng phí mua lại.

2 Yêu cầu đối với việc chuyển đi

Để chuyển tên miền .pl sang nhà đăng ký khác, vui lòng liên hệ với đội ngũ Nhân viên hỗ trợ đạt giải thưởng của GoDaddy để được trợ giúp.

3 Yêu cầu về cập nhật liên hệ

Để thay đổi thông tin người đăng ký cho tên miền .pl của bạn, hãy liên hệ với đội ngũ Nhân viên hỗ trợ đạt giải thưởng của GoDaddy để được trợ giúp. Mọi thông tin liên hệ khác có thể được thay đổi qua Trình quản lý miền trong tài khoản GoDaddy của bạn.

Xem thêm thông tin

 • Bạn muốn đăng ký miền .pl? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .com.pl? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .net.pl? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .org.pl? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .info.pl? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.