Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .tw

Tên miền cấp cao nhất theo mã nước .tw (ccTLD) là phần đuôi mở rộng đại diện cho Đài Loan. Thông tin bên dưới áp dụng cho các tên miền thuộc cấp độ hai theo mã nước (ccSLD) sau đây mà chúng tôi giới thiệu tại thời điểm này.

  • .com.tw - Dành cho các tổ chức thương mại
  • .idv.tw - Dành cho các cá nhân
  • .org.tw - Dành cho các tổ chức phi chính phủ
  • .tw - Dành cho các doanh nghiệp và cá nhân là người Đài Loan

Tên miền có thể bao gồm tối đa 63 ký tự và tối thiểu 3 ký tự, và có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ở đầu hoặc ở cuối tên miền) Bạn không thể đăng ký tên miền với các ký tự đặc biệt chẳng hạn như & và #.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Bất kỳ ai (chi tiết bên dưới)1
Thời gian đăng ký 1 - 10 năm
Thời gian gia hạn 1 - 10 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới2
Yêu cầu với máy chủ tên miền Trống
Chuyển miền sang GoDaddy Không hỗ trợ
Chuyển miền đi Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)3
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Được hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ
IDN Được hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Chi tiết bên dưới4
Cơ quan đăng ký TWnic

Chi tiết

1 Yêu cầu về đăng ký

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tên miền .tw, .idv.tw, và .com.tw dựa trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Tuy nhiên, tất cả các đăng ký tên miền .org.tw mới sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi các tổ chức của Đài Loan hội đủ điều kiện. Phần sau mô tả các quy trình và chính sách đã được áp dụng cho việc đăng ký .org.tw.

Để đăng ký một tên miền .org.tw, người liên hệ đăng ký tên miền phải đáp ứng đủ hai điều kiện:

  • Mã nước trong địa chỉ của người đăng ký phải là TW.
  • Đối tượng liên hệ phải bao gồm Số doanh nghiệp đồng nhất do Đài Loan cấp.

Nếu người đăng ký chưa gửi tài liệu để đăng ký một tên miền có đuôi .org.tw, tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài sẽ phải gửi các tài liệu sau cho Ủy ban phụ trách tên miền xem xét và phê duyệt.

  • Các tài liệu hỗ trợ việc đăng ký của người gửi đơn theo quy định của luật pháp bang, liên bang hoặc quốc gia.
  • Cam kết bằng văn bản mô tả mục đích và lý do đăng ký tên miền liên quan.

Cam kết này có thể được viết bằng tiếng Anh hay tiếng Trung. Không hạn chế số lượng trang trong cam kết. Có thể gửi tài liệu đến địa chỉ cctldhelp@secureserver.net.

2 Những giới hạn trong việc gia hạn

Tên miền .tw cần gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn tùy thuộc vào việc tên miền được tự động gia hạn hay gia hạn theo cách thủ công. Tên miền sẽ được thử tự động gia hạn vào 40 ngày trước thời điểm hết hạn của tên miền. Nếu lần thử này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào 30 ngày trước thời điểm hết hạn. Nếu lần thử thứ hai thất bại, chúng tôi sẽ thử lại lần nữa vào ngày hết hạn.

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tên miền tự động và bạn không tự gia hạn nó chậm nhất vào ngày hết hạn, tên miền phải được mua lại. Có thể mất phí mua lại. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để được hướng dẫn cách mua lại.

Ví dụ: Tên miền .tw hết hạn vào mùng 1 tháng 10. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công vào ngày mùng 1 tháng 10. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày 21 tháng 8, mùng 10 tháng 9 và mùng 1 tháng 10.

3 Yêu cầu về việc chuyển miền đi

Các tên miền .tw chỉ có thể được chuyển giữa các nhà đăng ký được chứng nhận bởi NeuLevel.

4 Yêu cầu của chính sách hoàn tiền

Để biết thông tin chi tiết về hoàn tiền, vui lòng truy cập trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết miền sẽ tuân thủ Điều khoản thông thường nhưng một số miền sẽ có ngoại lệ hoặc có thể không được hoàn tiền. Hãy tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.