Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .uk

Tên miền cấp cao nhất theo mã nước .uk (ccTLD) là phần mở rộng đại diện cho Vương quốc Anh. Thông tin bên dưới áp dụng cho các tên miền lớp thứ hai theo mã nước (ccSLD) sau đây mà chúng tôi giới thiệu tại thời điểm này:

RA MẮT 6/10: .uk - dành cho tất cả mọi người
Người đăng ký đã mua bất kỳ phần mở rộng miền nào bên dưới trước ngày 29 tháng 10 năm 2013 sẽ là người đầu tiên có quyền đặt trước và mua miền .uk tương ứng. Miền .uk sẽ được tự động giữ lại cho họ cho đến năm 2019, với điều kiện là họ vẫn còn giữ miền gốc. Thậm chí nếu kết quả tìm kiếm miền cho thấy có thể mua miền .uk đó, yêu cầu đăng ký vẫn sẽ bị từ chối nếu người khác đang sở hữu tên miền .co.uk, .org.uk v.v. Thông tin người đăng ký .uk phải khớp hoàn toàn và phân biệt chữ hoa, chữ thường. Để biết thêm thông tin về Quyền đặt trước, hãy xem

 • .co.uk - Dành cho các tổ chức thương mại
 • .me.uk - Dành cho các cá nhân riêng lẻ
 • .org.uk - Dành cho các tổ chức phi lợi nhuận

Lưu ý: Nếu bị mất thông tin đăng nhập Nominet, bạn có thể lấy lại thông tin đó từ Nominet bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn đã đăng ký miền.

Tên miền có thể bao gồm tối đa 63 ký tự và tối thiểu 3 ký tự, và có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ở đầu hoặc ở cuối tên miền) Bạn không thể đăng ký tên miền với các ký tự đặc biệt chẳng hạn như & và #.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Chi tiết bên dưới1
Thời gian đăng ký 1 - 10 năm
Thời gian gia hạn 1 - 10 năm
Giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới2
Chuyển miền sang GoDaddy Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)3
Chuyển đi Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)4
Đăng ký riêng Chi tiết bên dưới5
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)6
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)7
IDN Không hỗ trợ
Yêu cầu với máy chủ tên Chi tiết bên dưới8
Hết hạn/mua lại Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Hủy miền Xem bên dưới9
Chính sách hoàn tiền Xem bên dưới10
Cơ quan đăng ký Nominet

Hỗ trợ khách hàng

Lưu ý: GoDaddy cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tiếp qua điện thoại 24/7/365, giúp giải đáp mọi thắc mắc, sự cố và vấn đề. Nhóm hỗ trợ khách hàng giành giải thưởng của chúng tôi có thể giải quyết hầu hết mọi vấn đề trong thời gian cuộc gọi. Phần lớn sự cố sẽ được giải quyết trong vòng 72 giờ nếu cần chuyển cấp xử lý. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ tùy thuộc vào mức độ phức tạp của sự cố. Nếu bạn muốn chuyển cấp xử lý sự cố, vui lòng yêu cầu nhóm hỗ trợ khách hàng thực hiện thay mặt bạn.

Chi tiết

1 Yêu cầu về đăng ký

Ai cũng có thể đăng ký tên miền .uk trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, nhưng người đăng ký đang sinh sống ở nước ngoài cần có địa chỉ dịch vụ tại Vương quốc Anh. Địa chỉ này phải được liệt kê là người quản lý tên miền cho tên miền của bạn. Yêu cầu này không áp dụng đối với các tên miền .co.uk và .org.uk.

Không chấp nhận hòm thư bưu điện.

Để biết thêm thông tin, hãy xem quy tắc đăng ký phần mở rộng miền .uk mới.

2 Giới hạn trong việc gia hạn

Tên miền .uk của bạn sẽ gia hạn trước ngày hết hạn. Chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động 15 ngày trước ngày tên miền hết hạn. Nếu lần thử gia hạn này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại 8 ngày trước ngày tên miền hết hạn và thử thêm một lần nữa vào ngày hết hạn thực tế của tên miền.

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tự động tên miền này và bạn không thể gia hạn nó theo cách thủ công trước lần thử thứ ba, thì tên miền sẽ chuyển sang trạng thái không quản lý được trong tài khoản của bạn cho đến khi nó được gia hạn.

3 Yêu cầu đối với chuyển miền đến

Quá trình chuyển miền .uk chỉ được thực hiện tại cơ quan đăng ký Nominet .

Để bắt đầu chuyển miền .uk, bạn phải:

 1. Mua lệnh chuyển miền .uk với giá $0 trên website của chúng tôi..

  Chuyển miền .uk không bao gồm một năm gia hạn miễn phí vì lệnh chuyển miền này đã được miễn phí rồi.

 2. Hãy liên hệ với nhà đăng ký hiện tại và yêu cầu thay đổi thẻ IPS thànhGODADDY. Sau khi cập nhật, quá trình chuyển miền sẽ hoàn tất ngay lập tức.

Khi bạn hoàn thành một trong những bước trên, chúng tôi sẽ gửi email đến địa chỉ của người liên hệ đăng ký hoặc tới địa chỉ email của chủ tài khoản. Bạn phải làm theo các hướng dẫn được nêu trong email để bắt đầu chuyển miền uk.

4 Các yêu cầu đối với chuyển miền đi

Để chuyển tên miền .uk sang một nhà đăng ký khác, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để yêu cầu chuyển miền và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

 1. Một yêu cầu cụ thể để chuyển tên miền. Bao gồm tên miền đầy đủ trong yêu cầu.
 2. Tên thẻ IPS của nhà đăng ký mới

  Lưu ý: Nominet sẽ cấp thẻ IPS có phân biệt chữ hoa, chữ thường cho mỗi nhà đăng ký được phê chuẩn để quản lý các tên miền .uk. Việc chuyển tên miền .uk yêu cầu phải cập nhật thông tin trong thẻ IPS.

 3. Thông tin xác thực tài khoản (số tài khoản khách hàng hoặc tên người dùng và Mã PIN hỗ trợ của bạn).

5 Chi tiết Đăng ký riêng

Hiện nay bạn có thể đăng ký riêng các phần mở rộng co.uk, org.uk và me.uk của miền .uk, nhưng địa chỉ riêng hiển thị trên tài khoản sẽ vẫn là địa chỉ UK.

6 Các yêu cầu về thay đổi tài khoản

Khi bạn di chuyển tên miền, bạn không thể thay đổi tên, họ và tên công ty của người đăng ký.

Lưu ý: Bạn cần hủy Đăng ký riêng trước khi thay đổi tài khoản.

7 Yêu cầu về cập nhật liên hệ

Bạn có thể cập nhật tất cả thông tin liên hệ trực tiếp qua tài khoản của mình. Xem Thay đổi thông tin liên hệ miền của tôi để biết thêm thông tin.

Với tên miền .uk, loại cập nhật liên hệ mà bạn muốn thực hiện có thể mất phí. Xem trang Chuyển miền của Nominet để biết thông tin về những thay đổi miễn phí và có tính phí.

Cảnh báo: Trong quá trình xác thực, yêu cầu liên quan đến tên miền này sẽ được chỉ định mã trạng thái 254 ("Quy trình xác thực dữ liệu cho miền .UK"). Để biết hướng dẫn cụ thể hơn về quy trình xác thực thông tin liên hệ của miền .uk, vui lòng xem
.

8 Yêu cầu với máy chủ tên

Các tính năng của máy chủ tên Chi tiết
IPv4 Được hỗ trợ
IPv6 Được hỗ trợ
DNSSEC Được hỗ trợ
Số máy chủ tên tối thiểu 0
Số máy chủ tên tối đa 10

Mỗi máy chủ chỉ được phép có một địa chỉ IPv4 và một địa chỉ IPv6. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể gán một địa chỉ IPv4 và thêm một IPv6 cho một máy chủ.

Chúng tôi có hỗ trợ DNSSEC cho các tên miền .uk, .co.uk, .me.uk và .org.uk.

Xem

để biết thông tin về cách bật DNSSEC cho tên miền ..uk, .co.uk, .me.uk và .org.uk và
để biết thông tin về các trường chữ ký số (DS) bắt buộc. Bạn có thể cấu hình tối đa 10 hồ sơ DS cho các tên miền của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ ukverify@godaddy.com nếu muốn hỏi thêm hoặc có băn khoăn về các miền .uk.

Việc cập nhật máy chủ tên có thể mất đến 5 ngày để hoàn thành.

9 Hủy miền

Theo yêu cầu của Nominet, chỉ người đăng ký mới có thể hủy tên miền .UK. Bạn chỉ nên hủy miền .UK khi đã chắc chắn không cần dùng nữa. Khi đã gửi yêu cầu, bạn sẽ không thể phục hồi. Khi đã gửi lệnh hủy, miền .UK sẽ bị xóa khỏi cơ quan đăng ký vào ngày hủy, vào thời gian trước nửa đêm. Khi đó, bất cứ ai cũng có thể đăng ký tên miền .UK đó. Để gửi yêu cầu hủy, vui lòng đăng nhập vào Dịch vụ trực tuyến.

10 Chính sách hoàn tiền

Để biết chi tiết về chính sách hoàn tiền, hãy truy cập trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy và xem nội dung bên dưới HAI hạng mục sau:

 • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
 • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.