Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giới thiệu về tên miền .nl

Tên miền ở bậc cao thuộc mã quốc gia (ccTLD) .nl là một phần mở rộng tượng trưng cho Hà Lan. Đối với các công ty kinh doanh tại Hà Lan và các cá nhân muốn tiếp cận nhóm người dùng Internet đang gia tăng tại đó, tên miền .nl là một khoản đầu tư tốt. Đăng ký một tên miền .nl để bạn có được sự công nhận trong vùng và sự hiện diện dễ quản lý trên web.

Ai có thể đăng ký tên miền .nl?

Bất cứ ai cũng có thể đăng ký tên miền .nl trên cơ sở đến trước có trước.

Tên miền có thể có tối đa 63 ký tự, tối thiểu 3 ký tự, và có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ở đầu, ở cuối hoặc ký tự thứ ba hay thứ tư của tên miền) Bạn không thể đăng ký tên miền với các ký tự đặc biệt chẳng hạn như & và #.

Cơ quan đăng ký nào kiểm soát tên miền .nl?

SIDN là cơ quan đăng ký tên miền .nl.

Tôi có thể đăng ký tên miền .nl trong bao lâu?

Thời gian đăng ký tối thiểu và tối đa cho tên miền .nl là một năm.

Khi nào thì tôi gia hạn được tên miền .nl?

Bạn có thể gia hạn các tên miền .nl trong vòng sáu tháng trước ngày hết hạn của chúng, nhưng bạn phải gia hạn cho chúng trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn đặt để tên miền được gia hạn tự động hay thủ công. Chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động vào ngày đầu tiên của tháng trước thời điểm hết hạn của tên miền.

Nếu lần thử này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào ngày mùng 10 và thử lại lần nữa và ngày 20 của tháng đó. Nếu chúng tôi không thể gia hạn tự động cho tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày 20 của tháng trước thời điểm hết hạn, thì bạn có thể cố gắng lấy lại tên miền đó và phải chịu một khoản phí. Xem Khôi phục Tên miền đã hết hạn để biết thêm thông tin.

Ví dụ: Tên miền .nl của bạn hết hạn vào ngày 10/10. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công vào ngày 20 tháng 9. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày mùng 1 tháng 9, mùng 10 tháng 9 và 20 tháng 9.

Tôi có thể chuyển tên miền .nl đến tài khoản của tôi ở công ty bạn được không?

Cả hai hoạt động chuyển đến và chuyển đi đều được hỗ trợ cho tên miền .nl. Để biết thêm thông tin về việc chuyển đến, hãy xem Chuẩn bị chuyển tên miền đến GoDaddy.

Bạn chỉ có thể gia hạn cho miền .nl hàng năm. Khi miền được chuyển, thời gian đăng ký của chúng sẽ không được chuyển sang nhà đăng ký mới.

Làm thế nào để chuyển tên miền .nl từ công ty bạn đến một nhà đăng ký khác?

Để chuyển tên miền .nl của bạn đến một nhà đăng ký khác, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để yêu cầu mã ủy quyền.

Tôi có thể thêm phần bảo mật và sự bảo vệ vào tên miền .nl không?

Có. Đăng ký riêng, Đăng ký được bảo vệ và Đăng ký cao cấp của Domains By Proxy đều có sẵn cho tên miền .nl. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm đăng ký riêng

.

Tôi có thể đặt đơn hàng sẵn cho tên miền .nl không?

Không. Chúng tôi hiện không hỗ trợ đơn đặt hàng sẵn cho tên miền .nl.

Tôi có thể chuyển tên miền .nl đến một tài khoản khác ở công ty bạn không?

Có, nhưng có các giới hạn. Khi bạn di chuyển tên miền, thì tên, họ và tên công ty của người đăng ký không thể thay đổi. Xem Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác. để biết thông tin về cách khởi chạy quá trình này.

Tôi có thể cập nhật thông tin liên hệ cho tên miền .nl không?

Để cập nhật các trường liên hệ sau của người đăng ký cho tên miền .nl của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi:

  • Tên
  • Họ
  • Tổ chức (tên công ty)

Bạn có thể cập nhật tất cả thông tin liên hệ khác của tên miền trong Trình quản lý miền. Xem Thay đổi thông tin liên hệ miền để biết thêm thông tin.

Có yêu cầu nào về máy chủ tên đối với tên miền .nl của tôi không?

Có. Tất cả các tên miền .nl đều phải có hai máy chủ tên có thẩm quyền. Trước khi đăng ký hoặc cập nhật tên miền, bạn phải liệt kê chỉ những máy chủ tên đó trong tập tin vùng của tên miền.

Nếu bạn muốn đăng ký tên miền .nl với chúng tôi và sử dụng máy chủ tên của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xử lý quá trình này cho bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng máy chủ tên của riêng mình, thì bạn phải cài đặt chúng trước khi đăng ký hoặc cập nhật tên miền. Bạn cũng phải bảo đảm rằng chúng đang xử lý bình thường trước khi chỉ định chúng cho tên miền trong hệ thống của chúng tôi.

MẸO: Bạn có thể dùng công cụ xác thực DNS trên trang web của SIDN để bảo đảm rằng các máy chủ tên của bạn đang xử lý bình thường.

Chẳng hạn, nếu bạn muốn đăng ký coolexample.com.nl và sử dụng các máy chủ tên ns1.coolexample.nlns2.coolexample.nl, thì bạn phải liệt kê các máy chủ tên đó trong tập tin vùng của tên miền.

Bạn cũng sẽ được yêu cầu thêm địa chỉ IP khi thêm máy chủ tên tùy chỉnh vào miền.

Sau khi bạn cài đặt máy chủ tên và đăng ký hoặc cập nhật tên miền của mình, hãy sử dụng các hướng dẫn trong Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi để cài đặt máy chủ tên trong hệ thống của chúng tôi.

Chính sách hoàn tiền cho tên miền .nl là gì?

Chúng tôi không hỗ trợ việc hoàn tiền khi hủy bỏ các miền .nl vào lúc này (đăng ký, gia hạn tự động và gia hạn thủ công).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.