Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giảm cấp gói bảo vệ miền của tôi

Bạn có thể giảm cấp gói bảo vệ miền vào bất kỳ lúc nào. Việc giảm cấp xuống Bảo vệ Bảo mật Cơ bản sẽ xóa bỏ các tính năng phụ trợ của Bảo vệ Đầy đủ, bao gồm địa chỉ email riêng và thông tin liên hệ của bạn trong danh mục WHOIS của GoDaddy sẽ không còn thay thế bởi thông tin proxy. Thao tác này cũng sẽ xóa bảo vệ chống lại các vụ tấn công độc hại và gia hạn không thành công. Khi bạn giảm cấp xuống gói Bảo vệ Cốt yếu, dịch vụ Bảo mật Website Cơ bản đã kết hợp với tên miền đó cũng sẽ bị xóa.

  1. Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Nhấp vào ô kế bên (các) miền bạn sẽ giảm cấp. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả.
  3. Chọn Quyền sở hữu rồi chọn Giảm cấp Bảo vệ Bảo mật.
    giảm cấp bảo vệ miền
  4. Xem lại các tùy chọn giảm cấp khả dụng và chọn gói bạn muốn.
  5. Chọn Xác nhận.
  6. Chọn hộp kế bên Vâng, tôi đồng ý xóa Bảo vệ cho (các miền) đã chọn rồi chọn Tiếp tục.
  7. Xác thực danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ gửi một mã xác thực qua SMS hay ứng dụng xác minh nếu bạn đã bật xác minh hai bước (2SV) trong tối thiểu 72 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký.
  8. Vui lòng nhập mã xác minh và chọnXác minh.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công một khi các thay đổi đã được chấp nhận. Có thể mất đến 90 phút để các thay đổi này có hiệu lực.

Bước có liên quan

Nhiều thông tin hơn