Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Giảm cấp gói bảo vệ miền của tôi

Bạn có thể giảm cấp gói bảo vệ miền vào bất kỳ lúc nào. Việc giảm cấp xuống Bảo vệ Bảo mật Cơ bản sẽ xóa bỏ các tính năng phụ trợ của Bảo vệ Đầy đủ, bao gồm địa chỉ email riêng và thông tin liên hệ của bạn trong danh mục WHOIS của GoDaddy sẽ không còn thay thế bởi thông tin proxy. Thao tác này cũng sẽ xóa bảo vệ chống lại các vụ tấn công độc hại và gia hạn không thành công. Khi bạn giảm cấp xuống gói Bảo vệ Cốt yếu, dịch vụ Bảo mật Website Cơ bản đã kết hợp với tên miền đó cũng sẽ bị xóa.

  1. Vui lòng đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Nhấp vào ô kế bên (các) miền bạn sẽ giảm cấp. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả.
  3. Chọn Quyền sở hữu rồi chọn Giảm cấp Bảo vệ Bảo mật.
    giảm cấp bảo vệ miền
  4. Xem lại các tùy chọn giảm cấp khả dụng và chọn gói bạn muốn.
  5. Chọn Xác nhận.
  6. Xác thực danh tính của bạn. Nếu bạn có bật xác minh hai bước (2SV), chúng tôi sẽ gửi một mã xác thực qua SMS hoặc ứng dụng xác minh bạn muốn. Hoặc bạn có thể sử dụng tùy chọn mật khẩu một lần, nếu bạn không bật 2SV.
  7. Vui lòng nhập mã xác minh và chọnXác minh.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công một khi các thay đổi đã được chấp nhận. Có thể mất đến 90 phút để các thay đổi này có hiệu lực.

Bước có liên quan

Nhiều thông tin hơn


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.