Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới hạn tài khoản email Microsoft 365

Bạn có thể gặp lỗi khi làm việc với Microsoft 365 do giới hạn email. Ví dụ: nếu bạn cố gắng gửi một email cho hơn 500 người, bạn sẽ gặp lỗi vì đã vượt quá số lượng người nhận email tối đa.

Lưu ý: Những giới hạn này chỉ áp dụng cho Microsoft 365. Nếu bạn có Workspace Email, hãy xem bài viết này .

Để bạn tham khảo, đây là những giới hạn áp dụng cho Microsoft 365 từ tài khoản email GoDaddy:

 • Kích cỡ thư - 25 MB mỗi thư, bao gồm đầu trang, nội dung thư và tệp đính kèm
 • Độ dài chủ đề thư - 255 ký tự
 • Tỷ lệ tin nhắn (Đi) - 30 tin nhắn mỗi phút, 10.000 tin nhắn mỗi 24 giờ và (Đến) - 3600 tin nhắn mỗi giờ
 • Người nhận - 500 người nhận mỗi tin nhắn
 • Địa chỉ liên hệ được chia sẻ - 1000 địa chỉ liên hệ được chia sẻ
 • Kích cỡ tệp đính kèm - 125 tệp đính kèm cho mỗi thư, không vượt quá giới hạn kích cỡ thư 25 MB

  Lưu ý: Outlook trên web có kích thước tập tin đính kèm riêng lẻ tối đa là 10 MB.

 • Thành viên nhóm phân phối - 100.000 thành viên
 • ActiveSync Devices - 10 thiết bị cho mỗi hộp thư
 • Mật khẩu - tối thiểu 8 ký tự và tối đa 16 ký tự
 • Bí danh - Khoảng 300 bí danh email
  • Con số này có thể thay đổi vì nó dựa trên độ dài của địa chỉ email được sử dụng cho bí danh.
 • Thư trên mỗi thư mục hộp thư - 1 triệu thư
 • Thư trên mỗi thư mục trong thư mục Các mục có thể khôi phục - 3 triệu thư
 • Thư mục con trên mỗi thư mục hộp thư - 1.000 thư mục
 • Độ sâu phân cấp thư mục - 300 cấp độ
 • Thư mục công khai - 100.000 thư mục
 • Thư mục trên mỗi thư mục công khai - 1.000 thư mục
 • Quy tắc - 300 quy tắc

Xem thêm thông tin