Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới hạn tài khoản Professional Email

Lưu ý: Những giới hạn này chỉ áp dụng cho email được lưu trữ trên Professional Email. Để biết các giới hạn khác, hãy xem Giới hạn Microsoft 365 hoặc Giới hạn của Workspace Email .

Các giới hạn sau áp dụng cho tài khoản Professional Email:

  • Kích thước email - 30Mb bao gồm tất cả các tập tin đính kèm. Các tập tin có thể tăng kích thước khi được đính kèm, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên duy trì các tập tin đính kèm dưới 20Mb. Bạn có thể giảm kích thước tập tin bằng cách nén tập tin trước khi đính kèm.
  • Cuộc hẹn và tập tin đính kèm trong danh bạ - 30Mb
  • Email được gửi qua Webmail bằng hộp thư / mỗi người dùng - 1500 thư mỗi ngày
  • Email được gửi qua SMTP bằng hộp thư / mỗi người dùng - 500 thư mỗi ngày
  • Quy tắc chuyển tiếp - 4 quy tắc chuyển tiếp được phép cho mỗi hộp thư có 1 tài khoản đích được liên kết với chuyển tiếp đó
  • Tài khoản chuyển tiếp - 50 tài khoản chuyển tiếp cho mỗi người mua hàng. Bạn cần tạo ít nhất một hộp thư để truy cập chuyển tiếp.
  • Số lượng thư email được phép cho mỗi hộp thư / mỗi người dùng - tổng số 700.000 thư
  • Số lượng email được phép cho mỗi thư mục - 200.000 thư
  • Số lượng người nhận trên mỗi thư - Có giới hạn 100 địa chỉ trên một thư email. 100 địa chỉ có thể được bao gồm trong bất kỳ tổ hợp nào của các trường Đến, CC và BCC.

Xem thêm thông tin