Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Giới hạn trung chuyển email dịch vụ lưu trữ

Khi xử lý biểu mẫu liên hệ, bạn cần biết rằng tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn chỉ có thể gửi nhiều email mỗi giờ hoặc mỗi ngày. Nếu bạn không chắc chắn về loại dịch vụ lưu trữ mà bạn có, bạn có thể xem lại: Tôi có loại tài khoản lưu trữ nào?.

Nền tảng dịch vụ lưu trữ Giới hạn email
cPanel 500 mỗi giờ
Plesk 1000 mỗi ngày
WordPress được quản lý 1000 mỗi ngày

Xem thêm thông tin