Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về các chương trình Trình cập nhật tài khoản thẻ tín dụng

Chúng tôi đã đăng ký chương trình Trình cập nhật tài khoản Visa® và Trình cập nhật thanh toán tự động MasterCard®. Các chương trình này cho phép chia sẻ thông tin tài khoản được cập nhật giữa chúng tôi và công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn.

Sau khi chúng tôi gửi ủy quyền thanh toán định kỳ cho công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn, chúng tôi sẽ nhận được thông tin tài khoản được cập nhật của bạn nếu số thẻ hoặc ngày hết hạn của bạn thay đổi. Khi chúng tôi nhận được thông tin tài khoản được cập nhật của bạn, chúng tôi sẽ tự động cập nhật hồ sơ thanh toán của bạn và cố gắng xử lý giao dịch.

American Express® có chương trình thanh toán định kỳ tương tự như các chương trình Trình cập nhật tài khoản Visa và Trình cập nhật thanh toán tự động MasterCard. Chương trình này không yêu cầu chúng tôi thực hiện hành động nào.

Khi American Express nhận được ủy quyền thanh toán định kỳ của bạn từ chúng tôi, chúng tôi sẽ xác định nội bộ số thẻ mới hoặc ngày hết hạn của bạn. Sau đó, họ xử lý các giao dịch bằng cách sử dụng thông tin tài khoản cập nhật của bạn mà không gửi cho chúng tôi, vì vậy hồ sơ thanh toán của bạn không được cập nhật.

Để xác minh việc ngân hàng phát hành thẻ của bạn tham gia vào các chương trình này, vui lòng liên hệ với công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin