Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về các miền .tv

GoDaddy là nhà cung cấp phần mở rộng .tv cho tên miền cấp cao nhất theo mã quốc gia ( ccTLD ) đại diện cho Tuvalu.

Ai có thể đăng ký miền .tv?

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký .tv Tên miền

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .tv, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

 • Phải sử dụng : 1 - 63 ký tự
 • Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự đầu hay cuối của tên miền)
 • Không thể dùng: Ký tự đặc biệt (e.g., & and #)
 • IDN: Không hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký : 1-10 năm
 • Thời gian gia hạn : 1-10 năm
  • Chế độ tự động gia hạn tên miền .tv sẽ được thực hiện vào ngày hết hạn của tên miền. Nếu không gia hạn được, chúng tôi sẽ thử gia hạn lần nữa vào 10 ngày sau. Nếu nỗ lực gia hạn lần thứ hai không thành công, chúng tôi sẽ thử lại 5 ngày sau đó.
  • Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền và bạn không gia hạn thủ công tên miền vào ngày thứ 17 sau ngày hết hạn, bạn phải mua lại miền. Có thể mất phí để mua lại. Bạn hãy xem phần Gia hạn tên miền đã hết hạn để biết hướng dẫn mua lại.
  • Ví dụ: Tên miền .tv của bạn hết hạn vào ngày 1 tháng 10. Nếu tên miền của bạn không tự động gia hạn, bạn có thể gia hạn theo cách thủ công cho đến ngày 18 tháng 10. Đối với việc gia hạn tự động, chúng tôi sẽ cố gắng gia hạn tên miền vào ngày 1 tháng 10, ngày 11 tháng 10 và Ngày 16 tháng 10.
 • Đơn hàng đặt sẵn: Không hỗ trợ
 • Di chuyển sang GoDaddy: Được hỗ trợ
 • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản : Được hỗ trợ
 • Nâng cấp gói bảo vệ : Được hỗ trợ
 • CashParking : Được hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ: Được hỗ trợ

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải sử dụng : 2-13 Máy chủ tên, Máy chủ tên có thẩm quyền
 • Có thể dùng: IPv4
 • Không thể dùng: IPv6, DNSSEC

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về hoàn tiền, vui lòng xem chính sách hoàn tiền. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều Khoản Hoàn Tiền Thông Thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Vui lòng xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm với Điều khoản Hoàn tiền Đặc biệt > Đăng ký/Gia hạn Tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện cho hoàn tiền.

Xem thêm thông tin