Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về DNSSEC tự quản lý

Tiện ích mở rộng bảo mật tên miền (DNSSEC) bổ sung một lớp bảo mật cho miền của bạn bằng cách đính kèm hồ sơ chữ ký số (DS) vào thông tin DNS của chúng. Bạn có thể tự quản lý DNSSEC cho các miền được đăng ký với GoDaddy khi chúng đang sử dụng máy chủ tên của bên thứ ba (không phải GoDaddy) đã bật DNSSEC.

Khi bạn nâng cấp lên DNS cao cấpkích hoạt DNSSEC trong tài khoản của bạn với chúng tôi, chúng tôi sẽ thay mặt bạn quản lý các cài đặt DNSSEC.

Để sử dụng DNSSEC thành công và quản lý hồ sơ DS, bạn sẽ cần đảm bảo miền của mình và tập tin vùng của miền đó đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Tên miền được đăng ký thông qua GoDaddy.
  • Cơ quan đăng ký tên miền phải hỗ trợ DNSSEC cho phần mở rộng của tên miền.
  • Miền đang sử dụng máy chủ tên của bên thứ ba (không phải GoDaddy) và bạn có quyền kiểm soát việc ký vùng của mình. Bạn sẽ cần xem lại thông tin này với nhà cung cấp DNS của mình.
  • Tên miền phải ở trạng thái đang hoạt động, không bị cơ quan đăng ký gắn cờ và có dữ liệu hợp lệ như được hiển thị trên thư mục WHOIS .

Để bật DNSSEC, vùng phải được máy chủ DNS của bạn ký kỹ thuật số. Trong khi ký, bạn sẽ tạo một hồ sơ Ủy quyền ký (DS). Mỗi hồ sơ DS chứa thông tin mà cơ quan đăng ký sử dụng để xác thực bằng DNSSEC. Bạn sử dụng Hồ sơ DS và thông tin có trong Hồ sơ để kích hoạt DNSSEC cho vùng của bạn.

Sau khi có thông tin hồ sơ DS từ nhà cung cấp DNS, bạn sẽ có thể thêm hồ sơ DS mới trong tài khoản GoDaddy của mình.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin