Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Giới thiệu về Hộp thư tự động

Hộp thư tự động là gì?

Những chiến dịch này là cách thức tuyệt vời để tự động gửi một loạt email dựa trên khoảng thời gian cho mọi người, khi họ được thêm vào một danh sách cụ thể trong số những người đăng ký của bạn. Những chiến dịch này rất phù hợp để gửi email chào mừng, email thông báo thêm hoặc một loạt email về một chủ đề cụ thể.

Hộp thư tự động bao gồm các email do bạn tạo, đặt theo một thứ tự nhất định và sau đó chỉ định khoảng thời gian gửi email. Bạn có thể kích hoạt tính năng Hộp thư tự động thông qua menu Tiện ích ở đầu bất kỳ màn hình nào. Chỉ cần chọn Thêm nữa, sau đó tìm tùy chọn Hộp thư tự động.

Tại sao tôi nên sử dụng Hộp thư tự động?

Hộp thư tự động khác với email thông thường vì đó là một loạt các email tự động. Bạn chỉ cần thiết lập một lần, sau đó bất cứ ai được thêm vào danh sách đó sẽ bắt đầu tự động nhận được chiến dịch thư của bạn.

Email được đặt lịch gửi thường xuyên chỉ là một email duy nhất mà bạn gửi đến danh sách của mình vào một ngày cụ thể. Tuy nhiên, Hộp thư tự động sẽ gửi một loạt email, theo thứ tự và tần suất do bạn chỉ định, tất cả bắt đầu từ thời điểm người đăng ký đăng ký tham gia. Bạn thiết kế cách thức hoạt động và không bao giờ phải làm gì khác nữa!

Vì tự động và được đặt trước nên Hộp thư tự động hoàn hảo cho:

 • email chào mừng tự động, khi có người đăng ký theo dõi nội dung của bạn
 • cung cấp quà tặng dạng tải xuống được cho người đăng ký
 • một chương trình giảng dạy hoặc một loạt email hướng dẫn
 • một câu trích dẫn hoặc một chuỗi suy nghĩ trong ngày
 • lời nhắc nhở, thúc giục hoặc nhắc thông báo địa điểm cho người đăng ký
 1. Nếu vẫn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Email Marketing của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Kích hoạt tính năng này dưới menu Tiện ích ở đầu bất kỳ màn hình nào. Chọn Thêm nữa, sau đó cuộn đến tùy chọn Hộp thư tự động. Bật tùy chọn này lên, sau đó nhấp vào Bắt đầu thiết lập. Sau khi kích hoạt tiện ích này, bạn sẽ thấy tiện ích ở dạng tùy chọn Hộp thư tự động phía dưới menu Tiện ích.
 3. Nhấp vào Hộp thư tự động mới và chọn các nội dung cài đặt trong màn hình Tạo hộp thư tự động mới. Những nội dung cài đặt này bao gồm:
  • Tên của toàn bộ Hộp thư tự động
  • Danh sách được liên kết với Hộp thư tự động đó (KHÔNG THỂ chỉnh sửa).
  • Khoảng thời gian thông thường giữa các email (CÓ THỂ chỉnh sửa)
  • Có gửi email đầu tiên đi ngay hay không
  • Có gửi Hộp thư tự động vào cuối tuần hay không
 4. Nhấp vào Tạo thư trả lời tự động của tôi! để lưu các cài đặt đó. Sau đó nhấp vào Thêm chiến dịch đầu tiên , và chọn Soạn mới , để tạo từng email. Thao tác này hoàn toàn giống với việc soạn một chiến dịch thông thường.
 5. Chỉ định chi tiết gửi thư cho mỗi email bạn tạo. Điều này bao gồm tất cả các chi tiết gửi email thông thường, khoảng thời gian sử dụng để gửi email và có gửi email đầu tiên ngay lập tức sau khi ai đó đăng ký hay không.
 6. Sau khi bạn đã hoàn thành email đầu tiên, nhấp vào Thêm chiến dịch khác và lặp lại cho đến khi bạn tạo xong toàn bộ email của Hộp thư tự động. Bạn có thể quay lại và thay đổi khoảng thời gian giữa những lần gửi email vào bất cứ lúc nào.
 7. Kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa và nhấp vào Khởi động hoặc Chạy. Bất kỳ ai đã ở trong danh sách liên kết của bạn sẽ được coi như vừa đăng ký và sẽ bắt đầu nhận được chiến dịch email. Bất kỳ ai được thêm vào sau đó sẽ bắt đầu nhận chiến dịch email tại thời điểm đó.

Vậy khoảng thời gian được xác định như thế nào?

Khoảng thời gian của Hộp thư tự động chỉ là khoảng thời gian GoDaddy Email Marketing đợi trước khi gửi email tiếp theo trong chiến dịch. Bạn có thể đặt khoảng thời gian thông thường giữa các email ngay khi bạn thiết lập Hộp thư tự động. Bạn cũng có thể điều chỉnh riêng từng email vào lúc khác.

Đối với chiến dịch đầu tiên trong Hộp thư tự động, bạn có thể quyết định xem có muốn gửi email ngay sau khi có người đăng ký vào danh sách không. Đối với tất cả các email khác, khoảng thời gian được thể hiện bằng lượng thời gian SAU KHI người đó nhận email TRƯỚC.

Để thay đổi khoảng thời gian

 1. Dưới Tiện ích, đi đến Hộp thư tự động.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa trên một Hộp thư tự động.
 3. Nhấp vào Cài đặt bên dưới chiến dịch mà bạn muốn thay đổi.
 4. Thay đổi khoảng thời gian bằng các nút ở trên cùng. Chỉ riêng với email đầu tiên trong Hộp thư tự động, bạn sẽ có tùy chọn có gửi email ngay lập tức hay không.

Để khởi động và dừng Hộp thư tự động

Khi bạn thiết lập Hộp thư tự động lần đầu, Hộp thư sẽ được tạm dừng. Bạn sẽ phải tự khởi động khi đã sẵn sàng để gửi thư cho mọi người. Bạn có thể khởi động từ hai vị trí khác nhau:

Đi đến khu vực Hộp thư tự động của bạn.

 • Nhấp vào Chạy ở phía dưới bất kỳ hình thu nhỏ Hộp thư tự động nào, HOẶC:
 • Nếu bạn đã ở trong một Hộp thư tự động cụ thể, chỉ cần nhấp vào Khởi động ở trên cùng bên phải.

Nếu chiến dịch của bạn đã chạy, bạn cũng có thể tạm dừng chiến dịch vào bất kỳ lúc nào. Để tạm dừng, bạn chỉ cần làm theo hai cách giống như khởi động chiến dịch!

Đi đến khu vực Hộp thư tự động của bạn.

 • Nhấp vào Tạm dừng ở phía dưới bất kỳ hình thu nhỏ chiến dịch nào, HOẶC:
 • Nếu bạn đã ở trong Hộp thư tự động, chỉ cần nhấp vào Tạm dừng ở trên cùng bên phải.

Để đưa một chiến dịch thông thường thành email của hộp thư tự động

Thực tế, bạn có thể sao y bất kỳ chiến dịch thông thường nào do bạn tạo vào ngay Hộp thư tự động. Bạn sẽ cần phải tạo sẵn Hộp thư tự động để có thể dễ dàng sao y chiến dịch vào đó.

 1. Nhấp vào nút sao y ở bên dưới hình thu nhỏ của chiến dịch email bạn muốn chuyển thành email trong Hộp thư tự động.
 2. Chọn tùy chọn Hộp thư tự động, sau đó chọn hộp thư cụ thể mà bạn muốn sao y vào.
 3. Nhấp vào Sao y nữa là xong!

Làm thế nào để kết nối mẫu đăng ký của tôi với Hộp thư tự động?

Đây có lẽ là cách sử dụng phổ biến nhất của tính năng Thư trả lời tự động, hay thực sự là bất kỳ chức năng trả lời tự động nào, nói chung. Khi có điều gì đó thú vị xảy ra (ai đó đăng ký vào danh sách của bạn), bạn muốn phản ứng (gửi cho họ một email chào mừng)! Ai không? Để đảm bảo chiến dịch Email chào mừng được gửi tự động đến người đăng ký mới, bạn chỉ cần kết nối mẫu đăng ký với cùng một danh sách được liên kết với Thư trả lời tự động.

Để kết nối mẫu đăng ký với Hộp thư tự động

Bạn chỉ có thể liên kết một danh sách duy nhất với mỗi chiến dịch, nhưng bạn có thể kết nối nhiều danh sách (hoặc không danh sách nào!) với mỗi mẫu đăng ký:

 1. Nhấp vào Mẫu đăng ký ở đầu màn hình.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa ở dưới mẫu đăng ký cụ thể để điều chỉnh các danh sách được kết nối.
 3. Kiểm tra xem danh sách Hộp thư tự động đã được kết nối với mẫu đăng ký chưa và chiến dịch của bạn có đang chạy hay không, vậy là bạn đã hoàn tất!

Để được hướng dẫn chi tiết hơn, hãy xem Hướng dẫn từng bước để kết nối biểu mẫu đăng ký và thư trả lời tự động.