Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .bz

Dot bz là nhà tài trợ và Identity Digital là nhà cung cấp phụ trợ cho phần mở rộng tên miền cấp cao nhất theo mã quốc gia ( ccTLD ) .bz đại diện cho Belize.

Ai có thể đăng ký miền .bz?

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tên miền .bz, .com.bz và .net.bz.

 • .bz : Dành cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân Belize.
 • .com.bz : Dành cho các tổ chức thương mại.
 • .net.bz : Dành cho các cơ sở hạ tầng mạng, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .bz, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

 • Phải dùng: 1-63 ký tự
 • Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự đầu hay cuối của tên miền)
 • Không thể sử dụng : Các ký tự đặc biệt (ví dụ: & và #)
 • IDN: Không hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký : 1-10 năm
 • Thời gian gia hạn : 1-10 năm
  • Tên miền .bz của bạn được gia hạn vào ngày sau ngày hết hạn. Nếu nỗ lực gia hạn không thành công, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại 10 ngày sau khi hết hạn và 40 ngày sau khi hết hạn trước khi tên miền bị hủy.
  • Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền và bạn không gia hạn theo cách thủ công trước ngày thứ 20 sau khi hết hạn, bạn phải khôi phục tên miền đó và có thể phải chịu một khoản phí. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để được hướng dẫn.
 • Đơn hàng đặt sẵn: Không hỗ trợ
 • Di chuyển sang GoDaddy: Được hỗ trợ
 • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản: Không hỗ trợ
 • Các nâng cấp Gói Bảo vệ: Không hỗ trợ
 • Cho thuê miền: Không hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ: Được hỗ trợ

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải dùng: 2-13 Máy chủ tên miền
 • Có thể dùng: IPv4
 • Không thể dùng: IPv6, DNSSEC

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về hoàn tiền, vui lòng xemchính sách hoàn tiền. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều Khoản Hoàn Tiền Thông Thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Vui lòng xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm với Điều khoản Hoàn tiền Đặc biệt > Đăng ký/Gia hạn Tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện cho hoàn tiền.

Xem thêm thông tin