Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về Miền .co.za

Registry.net.za là nhà tài trợ và Hexonet hay còn gọi là 1 Api GmbH là nhà cung cấp phụ trợ của chúng tôi cho phần mở rộng tên miền cấp cao nhất (ccTLD) .co.za đại diện cho Cộng hòa Nam Phi.

Ai có thể đăng ký miền .co.za?

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký .co.za Tên miền .

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký miền .co.za, bạn phải tuân theo các yêu cầu cụ thể.

 • Phải sử dụng : 1-63 ký tự
 • Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự đầu hay cuối của tên miền)
 • Không thể sử dụng : Các ký tự đặc biệt (ví dụ: & và #)
 • IDN : Được hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký : 1 năm
 • Thời gian gia hạn : 1 năm
  • Tên miền .co.za của bạn phải được gia hạn ít nhất 2 ngày trước khi hết hạn để tránh bị tính phí mua lại và thời gian ngừng hoạt động. Nếu bạn không thanh toán phí, việc gia hạn sẽ thất bại trước ngày hết hạn và miền sẽ bị tạm dừng hoạt động và bị khóa khi hết hạn.
  • Bạn có thể gia hạn tên miền co.za bất cứ lúc nào trước ngày hết hạn này. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể gia hạn từng năm một trừ khi miền đã được mua lại, khi đó có thể yêu cầu gia hạn 2 năm.
  • Nếu tự động gia hạn được bật, chúng tôi sẽ cố gắng gia hạn miền bắt đầu từ 19 ngày trước ngày hết hạn. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để biết thêm thông tin. Bạn sẽ cần thanh toán phí gia hạn tại thời điểm khôi phục.
 • Đơn hàng đặt sẵn : Không được hỗ trợ
 • Di chuyển sang GoDaddy: Được hỗ trợ
  • Quá trình chuyển đến chỉ dành riêng cho các miền .co.za và không bao gồm một năm gia hạn miễn phí.
  • Có thể cần mã ủy quyền nếu bạn chuyển từ Hexonet hay còn gọi là 1 Api GmbH hoặc một đối tác của họ. Nếu không, mã ủy quyền không được yêu cầu và trường này có thể được để trống để ủy quyền thêm cho chuyển từ tài khoản của bạn.
  • Khi quá trình chuyển miền được cho phép trong tài khoản của bạn, nó sẽ kích hoạt quy trình bỏ phiếu qua email. Một e-mail sẽ được gửi từ cơ quan đăng ký (ZADNA) đến mỗi liên hệ Whois (Chủ sở hữu, Quản trị viên, Kỹ thuật và Thanh toán). Ít nhất một bên phải PHÊ DUYỆT để chuyển miền thành công. Quá trình chuyển miền sẽ thất bại nếu có ít nhất một bên từ chối việc chuyển miền, và nếu KHÔNG nhận được phiếu bầu nào (CHẤP THUẬN hoặc TỪ CHỐI), miền sẽ không được chuyển nhượng. Nếu một bên không bỏ phiếu, phiếu bầu sẽ bị bỏ qua.
  • Nếu quá trình chuyển miền không được chấp nhận sau 5 ngày, quá trình chuyển miền .CO.ZA sẽ không thành công.
 • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
  • Khóa chuyển: Không được hỗ trợ
  • Quá trình chuyển đi là duy nhất cho .co.za. Miền không cần mở khóa và không cần mã ủy quyền để chuyển, trừ khi bạn đang chuyển sang Hexonet hay còn gọi là 1 Api GmbH, hoặc mã ủy quyền chuyển người dùng của một trong những đối tác của họ là cần thiết. Liên hệ Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được trợ giúp nếu bạn cần mã xác thực chuyển miền.
  • Đối với chuyển miền không phải là đối tác Hexonet, trước tiên bạn phải yêu cầu chuyển miền với nhà đăng ký mới, việc này sẽ kích hoạt quy trình bỏ phiếu qua email. Một e-mail sẽ được gửi từ cơ quan đăng ký (ZADNA) đến mỗi liên hệ Whois (Chủ sở hữu, Quản trị viên, Kỹ thuật và Thanh toán). Ít nhất một bên phải PHÊ DUYỆT để chuyển miền thành công. Quá trình chuyển miền sẽ thất bại nếu có ít nhất một bên từ chối việc chuyển miền, và nếu KHÔNG nhận được phiếu bầu nào (CHẤP THUẬN hoặc TỪ CHỐI), miền sẽ không được chuyển nhượng. Nếu một bên không bỏ phiếu, phiếu bầu sẽ bị bỏ qua.
  • Nếu lệnh chuyển không được chấp nhận sau 5 ngày, quá trình chuyển miền .co.za sẽ thất bại.
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Không được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản : Không được hỗ trợ
 • Nâng cấp gói bảo vệ : Không được hỗ trợ
 • CashParking : Không được hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ : Được hỗ trợ
  • Sau khi hoàn tất cập nhật liên hệ, miền sẽ bị khóa trong tối đa 7 ngày trong khi quá trình cập nhật tại cơ quan đăng ký.

Yêu cầu đối với máy chủ tên

 • Phải sử dụng : 0-5 Máy chủ tên, Máy chủ tên có thẩm quyền
 • Có thể sử dụng : IPv4, IPv6
 • Không thể sử dụng : DNSSEC
 • Việc cập nhật máy chủ tên mất đến 7 ngày. Trong thời gian này, miền sẽ vẫn bị khóa và không thể thực hiện thay đổi nào khác.

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, hãy xem chính sách hoàn tiền . Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường, nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc hoàn toàn không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm có Điều khoản hoàn tiền đặc biệt, sau đó là Đăng ký / Gia hạn tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền .

Yêu cầu hủy

Để hủy miền .co.za của bạn, hãy liên hệ Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi để được hỗ trợ.

Xem thêm thông tin