Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Giới thiệu về miền .GODADDY

Là công ty hàng đầu thế giới về tên miền, chúng tôi rất vui mừng được ra mắt miền cấp cao nhất .godaddy. Không gian tên mới, sáng tạo này cho phép chúng tôi tạo các địa chỉ web đơn giản, dễ nhớ để GoDaddy sử dụng. Chúng tôi mong muốn khám phá những cơ hội mới với TLD độc quyền này.

Liên hệ đăng ký
GoDaddy East, LLC
Bộ phận Lạm dụng
2155 East GoDaddy Way.
Tempe, AZ 85284 Hoa Kỳ
RyPrimaryContact@godaddy.com

Để báo cáo việc lạm dụng phần mở rộng .GODADDY, vui lòng liên hệ:
GoDaddy East, LLC
Bộ phận Lạm dụng
2155 East GoDaddy Way.
Tempe, AZ 85284 Hoa Kỳ
ryabusecontact@godaddy.com

Các liên kết quan trọng